Obsah

Správy

20.11.2019

Dom smútku dostáva po rokoch nový šat

Dom smútku dostáva po rokoch nový šat

Od septembra prebiehajú rekonštrukčné práce a odovzdanie stavby je naplánované na marec 2020. Budova tohto pietneho miesta bola v zlom stave už niekoľko rokov. Vďaka získaniu financií z Envirofondu budú priestory posledných rozlúčok dôstojné, tak, ako sa na toto miesto patrí.

Detail

19.11.2019

Spomínať na "Nežnú" sme mohli aj spoločne

Spomínať na "Nežnú" sme mohli aj spoločne

Uplynulú sobotu sa vo Svite konalo spomienkové retro podujatie pri príležitosti uplynutia 30 rokov od Nežnej revolúcie. Program bol žánrovo a záujmovo venovaný všetkým vekovým kategóriám, nechýbala živá hudba a tzv. „Krylovky“, počasie prialo a pre návštevníkov bolo pripravené aj znamenité občerstvenie... Predpoklady na vynikajúce podujatie boli teda takmer ideálne. Návštevníkov sa však zúčastnilo žalostne málo.

Detail

15.11.2019

Mesto ponúka na prenájom priestory vhodné na podnikanie, či administratívu 1

Mesto ponúka na prenájom priestory vhodné na podnikanie, či administratívu

K dispozícii sú 4 nebytové priestory v bytovom dome súp.č. 263 na ulici SNP vo Svite (bývalý internát). Priestory sú vhodné najmä pre obchodné, administratívne či kancelárske využitie. Nie sú určené na prevádzkovanie gastronomických služieb.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.