Obsah

Aktuality

27.09.2022

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A KARTONÁŽE

Technické služby Mesta Svit uskutočnia dňa 28.09.2022 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier a kartonáž) s možnosťou výmeny za hygienické potreby.

Detail

27.09.2022

POZÝVAME NA DIVADELNÚ KOMÉDIU "PRAVDA" 21. OKTÓBER - LÍSTKY V PREDAJI 1

POZÝVAME NA DIVADELNÚ KOMÉDIU "PRAVDA" 21. OKTÓBER - LÍSTKY V PREDAJI

Mesto Svit Vás pozýva na vynikajúcu divadelnú komédiu s excelentným hereckým obsadením, ktorá sa uskutoční 21.októbra (piatok) o 19.00 hod. v Dome kultúry vo Svite. Účinkujú: Marek Majeský, Peter Sklár, Soňa Norisová a Helena Krajčiová. Záruka komediálneho umeleckého zážitku so skvelými hercami.

Detail

27.09.2022

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VO SVITE PONÚKA KRÚŽOK TURISTKY AJ PRE DOSPELÝCH

Centrum voľného času vo Svite ponúka krúžok turistiky spojený s poznávaním okolitej prírody a kultúrnych pamiatok Spiša. Prihlásiť sa môžete priamo v CVČ SVIT. Viac informácií na telefónnom čísle: 0918 477 252

Detail

26.09.2022

OZNAM: UZÁVIERKA PRÍJMU PRÍSPEVKOV DO OKTÓBROVÝCH NOVÍN 1

OZNAM: UZÁVIERKA PRÍJMU PRÍSPEVKOV DO OKTÓBROVÝCH NOVÍN

Oznam pre prípadných záujemcov o inzerovanie v októbrovom vydaní mestských novín - Informačný spravodajca obyvateľov mesta Svit.

Detail

26.09.2022

BIOODPAD NEPATRÍ DO PRÍRODY, MÔŽE PRILÁKAŤ DIVÚ ZVER 1

BIOODPAD NEPATRÍ DO PRÍRODY, MÔŽE PRILÁKAŤ DIVÚ ZVER

Upozorňujeme obyvateľov, aby nevytvárali skládky bioodpadu. V závere uplynulého týždňa bol hlásený výskyt medveďa v lokalite za mostom do Lopušnej doliny, ktorý sa kŕmil bioodpadom zo záhrad.

Detail

23.09.2022

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY - 23.9. 1

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY - 23.9.2022

Bytový podnik Svit, s.r.o. Svit oznamuje užívateľom bytových domov na ul. Štúrovej 237, 241,243 a na ul. 9. mája 244, 245 vo Svite, že dňa 23.9.2022 bude v čase od 11:30 do odstránenia poruchy prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodu poruchy u dodávateľa Chemosvit Energochem, a.s.

Detail

23.09.2022

-

NAŠA ÚCTA OCENENÝM OSOBNOSTIAM MESTA SVIT ZA ROK 2022

Mesto Svit, aj keď sa nachádzame nie práve v ľahkej dobe -nezabúda vyzdvihnúť a oceniť našich spoluobčanov, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta a svojou prácou zasiahli do jeho vývoja. Sú to ľudia, ktorých poznáme, ktorí žijú medzi nami a za ktorých hovoria ich mimoriadne skutky.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.
 

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií