Obsah

Aktuality

19.10.2020

Mesto ponúka priestory na prenájom 1

Mesto ponúka priestory na prenájom

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku. Ide o nebytové priestory nachádzajúce sa v budove č 275 na Štúrovej ulici a tri nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Domu kultúry vo Svite.

Detail

19.10.2020

HĽADÁ SA DODÁVATEĽ ÚDRŽBY MESTSKÝCH ÁUT 1

HĽADÁ SA DODÁVATEĽ ÚDRŽBY MESTSKÝCH ÁUT

Mesto Svit oznamuje VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK NA ZABEZPEčENIE OPRÁV A ÚDRŽBY MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Detail

19.10.2020

Informácia o voľnom pracovnom mieste 2

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľstvo ZŠ Komenského 2 vo Svite informuje o voľnom pracovnom mieste:

Detail

16.10.2020

Drahí seniori, nezabúdame na Vás 1

Drahí seniori, nezabúdame na Vás

Primátorka mesta sa Vám prihovára listom pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Detail

15.10.2020

OPATRENIA PRIMÁTORKY MESTA SVIT 1

OPATRENIA PRIMÁTORKY MESTA SVIT

Primátorka mesta Svit dňa 13. októbra 2020 vydala s účinnosťou od 15. októbra 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou vládou SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.

Detail

Koronavírus

16.10.2020 10:06

Od pondelka, 19. októbra 2020, funguje mestský úrad so zmenami 1

Od pondelka, 19. októbra 2020, pracuje mestský úrad so zmenami

Po niekoľkých zasadnutiach krízového štábu mesta Svit dospelo mesto Svit k nasledujúcim rozhodutiam o opatreniach, ktorými chce zabrániť šíreniu koronavírusu a najmä zabezpečiť chod úradu.

Detail

15.10.2020 8:03

POZOR, OD DNEŠNÉHO RÁNA PLATIA NOVÉ OPATRENIA 1

POZOR, OD DNEŠNÉHO RÁNA PLATIA NOVÉ OPATRENIA

Platí zákaz pohybu bez rúška v interiéri aj exteriéri. Pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v zariadeniach. Pri vstupoch do obchodných domov Vám zmerajú teplotu a opäť sa zavádzajú hodiny vyhradené pre seniorov - v čase od 9.00 do 11.00 h.

Detail

12.10.2020 7:46

PRIJALI SME NOVÉ OPATRENIA 1

NOVÉ OPATRENIA COVID -19 PLATNÉ OD 15. OKTÓBRA

Z dôvodu rekordného nárastu ochorenia vírusom Covid – 19 na Slovensku za posledné dni prijal Ústredný krízový štáb SR viaceré opatrenia :

Detail

06.10.2020 11:43

ČO VLASTNE ZNAMENÁ VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU? 1

ČO VLASTNE ZNAMENÁ VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU?

1. októbra 2020 bol vyhlásený núdzový stav na celom území SR, zatiaľ údajne, na dobu 45 dní. Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky.     

Detail

10.06.2020 13:17

Od dnešného rána sa opäť uvoľnujú opatrenia. Pripravili sme pre Vás prehľad. 1

Od dnešného rána sa opäť uvoľnujú opatrenia. Pripravili sme pre Vás prehľad.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa okrem prevádzok otvorených počas 1., 2., 3. a 4. fázy uvoľňovania otvárajú ďalšie prevádzky, služby, priestranstvá a hromadné podujatia. NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY PLATNÉ OD 10. JÚNA Cezhraničný pohyb bez obmedzení sa bude týkať aj Nórska, Fínska, Islandu, Bulharska, Grécka, Nemecka, Dánska, Švajčiarska, Chorvátska, Slovinska, Cypru, Malty a pobaltských krajín. Nosenie rúšok v exteriéry bude dobrovoľné. Karanténa pri návrate zo zahraničia bude dobrovoľná. Otvárajú sa detské kútiky v obchodných centrách, nočné kluby, centrá voľného času a základné umelecké školy.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.