Obsah

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.
 

Správy

01.07.2019

Týka sa Vás "náhradné úžívanie pozemkov"?

O čo vlastne ide?  Ak áno, tieto informácie sa Vás týkajú. V kocke, o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov, t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom, resp. odborom pozemkovým a lesným, príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (ďalej len zákon) a slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku.

Detail

28.06.2019

Radu právnika môžete dostať v utorok 1

Radu právnika môžete dostať v utorok

Už tento utorok je Vám k dispozícii bezplatná mediačná poradňa na Mestskom úrade vo Svite, od 14.00 h.

Detail

19.06.2019

Zaplávať si môžete aj dopoludnia 1

Zaplávať si môžete aj dopoludnia

PLAVÁREŇ OTVORENÁ UŽ AJ DOPOLUDNIA!

Detail