Obsah

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.
 

Správy

18.06.2019

Vyber si ako budeš tráviť svoj voľný čas už teraz

Vyber si ako budeš tráviť svoj voľný čas už teraz

Centrum voľného času má pripravené záujmové krúžky pre veľkých, malých aj najmenších - škôlkarov. Tešíme sa na Vás.

Detail

18.06.2019

Vodiči pozor - uzávierka cesty a parkoviska 1

Vodiči pozor - uzávierka cesty a parkoviska

Týmto Vám oznamujeme, že Mesto Svit z dôvodu konania sa kultúrneho podujatia „Dni mesta Svit 2019“, uzavrie v čase odo dňa 18.06.2019 (utorok) do 23.06.2019 (nedeľa) spevnenú plochu pri MsÚ a nebude možné tam parkovať. Taktiež odo dňa 21.06.2019 (piatok) od 8,00 hod do dňa 23.06.2019 (nedeľa) do 10,00 hod. bude úplne uzavretá časť miestnej komunikácie ul. Štefánikova v zmysle vydaného povolenia na uzávierku a obchádzku MK ul. Štefánikovej.

Detail

05.06.2019

Fotografie z privítania novorodencov

Milí rodičia, na Matričnom úrade vo Svite sú k dispozícii fotografie a CD z podujatia Uvítania detí, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.5. 2019. Vyzdvihnúť si ich môžete v čase úradných hodín.

Detail