Obsah

STÁLE ODBERNÉ MIESTO PRE VEREJNOSŤ

Prevádzková doba mobilného odberového miesta CHEMOSVIT bude  6 dni v týždni:

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota : od 10.00 hod. do 18.00 hod.

(posledný odber je 17.40 hod.)

Priestor bývalej Slovenskej sporiteľne pri zdravotnom stredisku Chemosvit

Informácie: pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 hod. na tel. čísle: +421 945 506 143,

Aktuality

27.01.2021

Ako a kam správne vyhodiť použité rúško a hygienické potreby?

Nesprávne nakladanie s odpadom, ktorý je kontaminovaný koronavírusom COVID-19, môže spôsobiť sekundárny prenos ochorenia. Nadácia REDOX vyzýva ľudí, aby s odpadom nakladali zodpovedne.

Detail

27.01.2021

DÔSLEDKY COVID-19: POČET POHREBOV STÚPA, LÚČIME SA BEZ OBJATÍ

Mimoriadny stav zasiahol aj možnosť rozlúčiť sa so zosnulými. Napriek tomu, že pohrebná služba robí o päťdesiat percent pohrebov viac ako v minulom roku, jej zamestnanci robia všetko preto, aby rozlúčky prebehli dôstojne.

Detail

26.01.2021

Z ČINNOSTI ÚDRŽBY BYTOVÉHO PODNIKU 1

Z ČINNOSTI ÚDRŽBY BYTOVÉHO PODNIKU

V niektorých bytových domoch realizovali pracovníci strediska údržby, okrem bežnej drobnej údržby, aj úpravu rozvodov osadením akumulačnej nádrže na výstup z odovzdávajúcej stanice tepla pre zabezpečenie stabilnej teploty výstupu TÚV.

Detail

22.01.2021

STÁLE SÚ K DISPOZÍCII PRIESTORY NA PRENÁJOM V MESTE 1

STÁLE SÚ K DISPOZÍCII PRIESTORY NA PRENÁJOM V MESTE

Pripomíname obchodné verejné súťaže na prenájom priestorov vhodných na podnikanie vo Svite. Ide o priestory v budove pošty - bývalá VÚB Banka a v budove zdravotného strediska. Detailné informácie nájdete po kliknutí na nasledujúce linky:

Detail

21.01.2021

Z DENNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA SVIT 1

Z DENNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA SVIT

Technické služby mesta Svit Vám prinášajú informácie o pracovných činnostiach vykonaných za obdobie tretieho januárového týždňa.

Detail

Koronavírus

27.01.2021 15:21

VYUŽÍVAJTE MOŽNOSŤ TESTOVANIA V STÁLOM ODBERNOM MIESTE VO SVITE 1

VYUŽÍVAJTE MOŽNOSŤ TESTOVANIA V STÁLOM ODBERNOM MIESTE VO SVITE

Mesto Svit s výsledkom testovania v rámci plošného screeningu spadá do skupiny okresov, ktoré tento víkend nemusia opäť absolvovať plošné testovanie.

Detail

26.01.2021 17:52

PRINÁŠAME VÁM PODROBNÉ VÝSLEDKY JANUÁROVÉHO PLOŠNÉHO SCREENINGU VO SVITE

PRINÁŠAME VÁM PODROBNÉ VÝSLEDKY JANUÁROVÉHO PLOŠNÉHO SCREENINGU VO SVITE

V dňoch od 22. do 24. januára 2021 bolo vo Svite v rámci celoplošného screeningu otestovaných celkom 4 775 osôb. Z toho 2 857 bolo obyvateľov Svitu (59,83%), ostatní boli s trvalým pobytom mimo mesta Svit. Celkový počet pozitívnych výsledkov na ochorenie covid-19 bolo preukázaných u 35 osôb (0,73%), z toho iba 17 sú osoby s bydliskom vo Svite (0,60%).

Detail

25.01.2021 8:38

SVIŤANIA MAJÚ OD DNES K DISPOZÍCII STÁLE ODBERNÉ MIESTO 1

SVIŤANIA MAJÚ OD DNES K DISPOZÍCII STÁLE ODBERNÉ MIESTO

Počnúc dnešným dňom, 25. januára 2021, začala spoločnosť Chemosvit, a.s. na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, prevádzkovať stále mobilné odberné miesto na testovanie antigénovými testami. Toto mobilné odberné miesto je zriadené v priestoroch bývalej Slovenskej sporiteľne pri zdravotnom stredisku Chemosvit.

Detail

24.01.2021 20:56

TAKÉ SÚ VÝSLEDKY TESTOVANIA VO SVITE 1

TOTO SÚ VÝSLEDKY TESTOVANIA VO SVITE

Celkovo bolo počas plošného skríningu v dňoch 22. až 24. januára na odberných miestach vo Svite (vrátane Chemosvitského) vykonaných spolu 4 746 antigénových testov, z toho 32 preukázalo pozitívny výsledok.

Detail

23.01.2021 20:27

Pozrite si sobotňajšie výsledky testovania vo Svite 1

POZRITE SI SOBOTŇAJŠIE VÝSLEDKY TESTOVANIA VO SVITE

Testovanie prebiehalo počas celej soboty plynule, bez dlhých čakacích dôb a bez komplikácií. Primátorka Dáša Vojsovičová :„Ďakujem testovacím tímom za skvelú prácu a teším sa na zajtrajšok, verím, že bude prebiehať rovnako dobre. Obyvatelia využili aj možnosť online rezervácií a to, že chodili načas, tiež prispelo k efektivite. Rada by som vyzvala občanov, aby využili tieto vhodne vytvorené podmienky na testovanie v našom meste a prišli sa otestovať.” Celkovo dnes bolo vo Svite vykonaných 1 441 testov, z toho 10 bolo s pozitívnym výsledkom (0,69 %).

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.