Obsah

Aktuality

24.01.2023

Rekonštrukcia MŠ - Mierová ulica, Svit

Mesto Svit, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Mierová ulica, Svit“.

Detail

24.01.2023

ilustračné_ruky_dôchodca

UPOZORNENIE

Vážení spoluobčania, radi by sme vás upozornili na zvýšený pohyb cudzích ľudí v našom meste najmä počas nočných hodín. Chceli by sme požiadať verejnosť a seniorov, aby dbali o svoju bezpečnosť ako aj zvýšenú bezpečnosť obydlí, pretože najmä v noci dochádza k pokusom vlámania.

Detail

23.01.2023

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA 25.01.2023

Technické služby Mesta Svit uskutočnia zber papiera dňa 25.01.2023 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit s možnosťou výmeny za hygienické potreby.

Detail

23.01.2023

29. JANUÁR / ROZPRÁVKA / ŠÍPKOVÁ RUŽENKA / DIVADLO BABADLO 1

29. JANUÁR / ROZPRÁVKA / ŠÍPKOVÁ RUŽENKA / DIVADLO BABADLO

Mesto Svit pozýva deti a rodičov na rozprávku - Šípková Ruženka, ktorá sa uskutoční 29. januára 2023, so začiatkom o 14.30 hod v divadelnej sále Domu kultúry vo Svite.

Detail

20.01.2023

MHD svit ilustračná foto

Oznam

MsÚ oznamuje občanom mesta Svit, že od 1. februára 2023 bude platiť rovnaká tarifa v mestskej hromadnej autobusovej doprave vo Svite aj pre občanov Ukrajiny.

Detail

20.01.2023

stromčeky ilustračná foto

Oznam o zbere vianočných stromčekov

Technické služby mesta Svit oznamujú občanom, že vianočné stromčeky je možné umiestniť na stojiskách odpadov. Odvoz je realizovaný minimálne 1x týždenne v piatok.

Detail

19.01.2023

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA  A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY 1

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY - 18. JANUÁR

Bytový podnik Svit,s.r.o. oznamuje užívateľom bytových domov vo Svite, že 18.1.2023 po výpadku elektrickej energie došlo k poruche dispečingu odovzdávacích staníc tepla, z toho dôvodu je prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, v niektorých bytových domoch. Na odstránení poruchy sa pracuje.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.
 

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií