Detský famózny svet OZ

dtsObčianske združenie Detský famózny svet pod týmto názvom pracuje od roku 2006. Jeho hlavným cieľom je Umožniť všetkým deťom, mládeži a dospelým osobám rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripraviť na budúci život; zároveň zachovávať a rozvíjať historické a kultúrne dedičstvo. Realizuje rôzne aktivity a záujmovú činnosť na podporu skvalitnenia životnej úrovne v meste Svit.

web: www.dfssvit.sk