Obsah

ÚPN mesta Svit

ÚPN M Svit

2004 ÚPN M Svit zadanie Stiahnuté: 259x | 17.02.2020

2007 Stiahnuté: 286x | 16.01.2020

2008 Stiahnuté: 145x | 16.01.2020

2018 Stiahnuté: 381x | 16.01.2020

ÚPN M Svit, výkresová časť úplné znenia 11/2019

03_Komplexný výkres Stiahnuté: 740x | 17.02.2020

04_Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 215x | 17.02.2020

05_Verejné technické vybavenie, elektro Stiahnuté: 186x | 17.02.2020

06_Verejné technické vybavenie, voda Stiahnuté: 164x | 17.02.2020

07_Verejné technické vybavenie, plyn Stiahnuté: 156x | 17.02.2020

08_Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 194x | 17.02.2020

09_Výkres regulatívov_2880 Stiahnuté: 263x | 17.02.2020

09_Výkres regulatívov_5000 Stiahnuté: 205x | 17.02.2020

11_Perspektívne použitie LPF_PPF Stiahnuté: 155x | 17.02.2020

13_Zdroje a riziká životného prostredia Stiahnuté: 184x | 17.02.2020

ÚPN M Svit, úplné znenia záväznej časti (právne nezáväzné)

00 Záväzná časť ÚPN M Svit účinná od 29.10.2007 Stiahnuté: 284x | 29.10.2007

01 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 1 účinná od 03.12.2009 Stiahnuté: 343x | 03.12.2009

02 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 2 účinná od 28.02.2010 Stiahnuté: 379x | 28.02.2010

03 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 3 účinná od 25.04.2010 Stiahnuté: 171x | 25.04.2010

04 Záväzná časť ÚPN M Svit doplnok účinná od 28.02.2011 Stiahnuté: 169x | 28.02.2011

05 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 4 účinná od 01.08.2011 Stiahnuté: 270x | 01.08.2011

Stránka