Obsah

ÚPN mesta Svit

ÚPN M Svit

2007 Stiahnuté: 4x | 16.01.2020

2008 Stiahnuté: 1x | 16.01.2020

2018 Stiahnuté: 3x | 16.01.2020

ÚPN M Svit, právne nezáväzné úplné znenia

Grafická časť 2019 Stiahnuté: 4x | 16.01.2020

ÚPN M Svit, úplné znenia záväznej časti (právne nezáväzné)

00 Záväzná časť ÚPN M Svit účinná od 29.10.2007 Stiahnuté: 99x | 29.10.2007

01 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 1 účinná od 03.12.2009 Stiahnuté: 133x | 03.12.2009

02 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 2 účinná od 28.02.2010 Stiahnuté: 136x | 28.02.2010

03 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 3 účinná od 25.04.2010 Stiahnuté: 60x | 25.04.2010

04 Záväzná časť ÚPN M Svit doplnok účinná od 28.02.2011 Stiahnuté: 53x | 28.02.2011

05 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 4 účinná od 01.08.2011 Stiahnuté: 89x | 01.08.2011

06 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 5 účinná od 01.08.2011 Stiahnuté: 53x | 01.08.2011

07 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 6 účinná od 22.07.2012 Stiahnuté: 79x | 22.07.2012

08 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 7 účinná od 26.08.2012 Stiahnuté: 78x | 26.08.2012

09 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 8 účinná od 20.07.2013 Stiahnuté: 139x | 20.07.2013

10 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 9 účinná od 27.02.2016 Stiahnuté: 93x | 27.02.2016

11 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 10 účinná od 27.11.2016 Stiahnuté: 86x | 27.11.2016

12 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 11 účinná od 29.10.2017 Stiahnuté: 111x | 29.10.2017

13 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 12 účinná od 29.10.2017 Stiahnuté: 104x | 29.10.2017

14 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 13 účinná od 22.07.2018 Stiahnuté: 134x | 22.07.2018

Stránka

  • 1