Obsah

ÚPN mesta Svit

ÚPN M Svit

2004 ÚPN M Svit zadanie Stiahnuté: 679x | 17.02.2020

2007 Stiahnuté: 801x | 16.01.2020

2008 Stiahnuté: 318x | 16.01.2020

2018 Stiahnuté: 793x | 16.01.2020

ÚPN M Svit, výkresová časť úplné znenia 11/2019

03_Komplexný výkres Stiahnuté: 1,605x | 17.02.2020

04_Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 483x | 17.02.2020

05_Verejné technické vybavenie, elektro Stiahnuté: 407x | 17.02.2020

06_Verejné technické vybavenie, voda Stiahnuté: 437x | 17.02.2020

07_Verejné technické vybavenie, plyn Stiahnuté: 358x | 17.02.2020

08_Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 636x | 17.02.2020

09_Výkres regulatívov_2880 Stiahnuté: 570x | 17.02.2020

09_Výkres regulatívov_5000 Stiahnuté: 437x | 17.02.2020

11_Perspektívne použitie LPF_PPF Stiahnuté: 362x | 17.02.2020

13_Zdroje a riziká životného prostredia Stiahnuté: 426x | 17.02.2020

ÚPN M Svit, úplné znenia záväznej časti (právne nezáväzné)

00 Záväzná časť ÚPN M Svit účinná od 29.10.2007 Stiahnuté: 484x | 29.10.2007

01 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 1 účinná od 03.12.2009 Stiahnuté: 698x | 03.12.2009

02 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 2 účinná od 28.02.2010 Stiahnuté: 681x | 28.02.2010

03 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 3 účinná od 25.04.2010 Stiahnuté: 334x | 25.04.2010

04 Záväzná časť ÚPN M Svit doplnok účinná od 28.02.2011 Stiahnuté: 320x | 28.02.2011

05 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 4 účinná od 01.08.2011 Stiahnuté: 445x | 01.08.2011

Stránka