Obsah

ÚPN mesta Svit

ÚPN M Svit

2004 ÚPN M Svit zadanie Stiahnuté: 312x | 17.02.2020

2007 Stiahnuté: 365x | 16.01.2020

2008 Stiahnuté: 160x | 16.01.2020

2018 Stiahnuté: 427x | 16.01.2020

ÚPN M Svit, výkresová časť úplné znenia 11/2019

03_Komplexný výkres Stiahnuté: 844x | 17.02.2020

04_Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 249x | 17.02.2020

05_Verejné technické vybavenie, elektro Stiahnuté: 213x | 17.02.2020

06_Verejné technické vybavenie, voda Stiahnuté: 196x | 17.02.2020

07_Verejné technické vybavenie, plyn Stiahnuté: 181x | 17.02.2020

08_Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 218x | 17.02.2020

09_Výkres regulatívov_2880 Stiahnuté: 305x | 17.02.2020

09_Výkres regulatívov_5000 Stiahnuté: 234x | 17.02.2020

11_Perspektívne použitie LPF_PPF Stiahnuté: 180x | 17.02.2020

13_Zdroje a riziká životného prostredia Stiahnuté: 222x | 17.02.2020

ÚPN M Svit, úplné znenia záväznej časti (právne nezáväzné)

00 Záväzná časť ÚPN M Svit účinná od 29.10.2007 Stiahnuté: 315x | 29.10.2007

01 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 1 účinná od 03.12.2009 Stiahnuté: 401x | 03.12.2009

02 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 2 účinná od 28.02.2010 Stiahnuté: 419x | 28.02.2010

03 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 3 účinná od 25.04.2010 Stiahnuté: 191x | 25.04.2010

04 Záväzná časť ÚPN M Svit doplnok účinná od 28.02.2011 Stiahnuté: 189x | 28.02.2011

05 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 4 účinná od 01.08.2011 Stiahnuté: 292x | 01.08.2011

Stránka