Tanečná skupina ŠTÝL

štýlTanečná skupina ŠTÝL pracuje od roku 2002 pri ZUŠ a OZ DFS Svit. Oslovuje všetkých tanečníkov ktorí majú záujem o scénický, kreatívny, džézový, moderný a klasický tanec. Niektoré tanečné štýly sú zamerané na akrobatické cvičenia, fyzické dispozície a psychické danosti. Svojími choreografiami sa prezentuje v blízkom okolí, ale aj na Celoslovenských súťažiach. V blízkej budúcnosti chce prezentovať aj v zahraničí.

webová stránka: https://tsstylsvit.pageride.sk/