Evanjelická

EVANJELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR VO SVITE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Celý názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Svit
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II. 5, Svit, PSČ: 059 21
Telefón: 052-77 55 126 / 0905 105 675
Mail: svit@ecav.sk
Web: www.ecav.sk

Bohoslužby v evanjelickom kostole sa konajú každú nedeľu o 8.15 hod.

Predsedníctvo zboru je tvoria Daniel Midriak - zborový farár, Miloš Teťuľa – zborový dozorca.

Z HISTÓRIE

Keď boli v roku 1934 boli položené prvé základy obce a neskôr mesta Svit v súvislosti s výstavbou Baťovej Slovenskej viskózovej továrne, prisťahovali sa do vznikajúcej obce za prácou z rôznych kútov Slovenska aj mnohí evanjelici. Cirkevne patrili najskôr do Evanjelického cirkevného zboru vo Veľkej, od roku 1945 do Evanjelického cirkevného zboru v Batizovciach.

Samostatný Evanjelický cirkevný zbor vo Svite vznikol v roku 1948. Jeho prvým farárom sa stal Milan Bizík, ktorý zo Svitu musel odísť  v roku 1960 a evanjelici vo Svite zostali odkázaní na administráciu z Batizoviec.

Od decembra 1989 sa pod vedením farára Mgr. Jána Bakalára pôsobiaceho v Batizovciach začali vo Svite opäť konať evanjelické bohoslužby a v rokoch 1990 až 1993 prebiehala výstavba kostola a fary. Novopostavený komplex dostal meno Alfa a Omega. Bol posvätený generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pavlom Uhorskaiom.

Kostol so svojimi priľahlými priestormi od vysvätenia slúži k pravidelným službám Božím v nedele a sviatky i pri rôznych bohoslužobných príležitostiach a zborových stretaniach. Za desaťročia jeho existencie ho navštívili nielen tisíce slovenských evanjelikov, ale aj hostia z viacerých krajín Európy. Slúži každému, kto hľadá požehnanie.

LINK: www.ecav.sk