Česká Třebová

znakS Českou Třebovou uzatvoril Svit partnerskú zmluvu na pôde Českej Třebovej v rámci návštevy početnej delegácie nášho mesta dňa 9.júna 2005. Pobyt svitskej delegácie spočíval okrem slávnostného podpisu zmluvy v množstve rôznych prezentácií, prehliadok, kultúrnych a historických zážitkov. Česká Třebová je mesto hodné obdivu a našej pozornosti a chceme ho aj touto cestou krátko širokej verejnosti priblížiť. Česká Třebová je pôvabné mestečko na pomedzí Čiech a Moravy – leží v prekrásnej prírode podhoria Orlických hôr. Vďaka svojej polohe môže návštevníkom ponúknuť mnoho z prírodných krás svojho okolia. Pravdepodobne koncom 12. storočia bola mníchmi z litomyšlského kláštora založená osada s kostolíkom zasväteným sv. Kataríne. Táto románska rotunda sa dochovala až do dnešnej doby a je tak najvýznamnejšou architektonickou pamiatkou mesta a zároveň najstaršou dochovanou pamiatkou Východných Čiech. Dodnes sa na sviatok sv. Kataríny koná tzv. „jabkancová púť“. Dedinský charakter mesta si Třebová udržala do roku 1845, kedy nastáva v histórii mesta zlom – do mesta prišiel prvý vlak a železnica úplne zmenila charakter mesta. Dodnes sa stretávame s označením Třebovej ako mesta železničiarov. Stále je tu jedna z najväčších dopravných križovatiek s obrovskou zoraďovacou stanicou, najväčšou v strednej Európe. Okrem spomínanej rotundy je architektonickou zaujímavosťou samotné námestie, ktoré bolo vyhlásené v roku 1995 za mestskú pamiatkovú zónu, ďalej kostol sv. Jakuba, stará radnica, ale i barokový mariánsky stĺp. Za zmienku stoja aj iné zaujímavé štýlové budovy, ako železničná stanica, Robotnícky dom – v súčasnosti Kultúrne centrum, alebo budova gymnázia. Pri prechádzke mestom nemožno vynechať pôvabný mestský park Javorka. Turisticky je veľmi vyhľadávaná lokalita Hory – bývalé klimatické kúpele a letovisko. Toto miesto si obľúbila Božena Němcová i iné osobnosti českého národa. V blízkosti mesta je dedinka Kozlov, preslávená českým významným maliarom Maxom Švabinským . Nájdete tu aj rozhľadňu. V meste je aj množstvo športovísk, ktoré slúžia jeho obyvateľom i návštevníkom – tradície tu má Týždeň športu, turistické pochody a iné akcie. Nájdete tu nádhernú novú telocvičňu na jednej z troch základných škôl, moderné kryté kúpalisko i hokejbalové ihrisko. Česká Třebová je mesto, ktoré i s jeho okolím stojí za to navštíviť a vybrať sa na ktorúkoľvek svetovú stranu do pokojného lona prírody.

web: www.ceska-trebova.cz