Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti

Úlohy a pôsobnosť

 • pomoc pri zabezpečovaní akcií a podujatí
 • hodnotenie činnosti ZPOZ, a to:
  • úroveň podujatí,
  • problémy - materiálne
 • priestorové
 • personálne
 • finančné v zmysle Štatútu ZPOZ mesta Svit
 • odporúča mestskému zastupiteľstvu spôsoby riešenia problémov v ZPOZ

Členovia komisie

Predseda: Mgr. Eva Kačmarčíková

Tajomník: Mgr. Ľuboslava Kukurová

Členovia:

 • Ing. Miroslav Hollý
 • Janka Bobulová
 • Mgr. Mária Smatanová
 • Ľuba Jančíková

Zápisnice

Zápis z 1. zasadnutia komisie zo dňa 22.03.2023 (153.91 kB)

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 25.04.2023 (147.69 kB)

Zápis z  3. zasadnutia komisie zo dňa 30.05.2023 (141.33 kB)

Zápis z 4. zasadnutia komisie zo dňa 27.06.2023 (299.73 kB)

Zápis z 5. zasadnutia komisie zo dňa 12.09.2023 (296.44 kB)

Zápis z 1. zasadnutia komisie zo dňa 22.1.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 301.88 kB

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 26.2.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 297.65 kB

Zápis z 3. zasadnutia komisie zo dňa 26.3.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 300.81 kB

Zápis z 4. zasadnutia komisie zo dňa 30.4.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 298.21 kB