Pohrebné a cintorínske služby

Keď príde deň s chvíľou lúčenia

Cesty … Vedú kdesi, kadiaľsi, stúpajú či klesajú ...

Najbolestivejšia chvíľa v ľudskom živote je práve chvíľa, keď odprevádzame blízkych na poslednej ceste.

Pracovníci Pohrebných a cintorínskych služieb vo Svite sa snažia byť najbližším čo najviac nápomocní v tých najťažších chvíľach. Pretože pomáhať si je to najdôležitejšie.

Aj preto sme pripravili a spustili webovú stránku, na ktorej sa môžete dozvedieť bližšie informáciu o nás, ale hlavne tam nájdete potrebné informácie pri vybavovaní pohrebu.

V prípade úmrtia blízkej osoby Vám okamžite poskytneme všetky informácie spojené s vybavovaním pohrebu NON STOP na tel. číslach + 421 905 253 412, + 421 908 026 566
Email: pohrebnesluzbysvit@svit.sk