MsP oznamy

VLASTNIŤ PSA JE ZODPOVEDNOSŤ

Množstvo ľudí vlastní psov, ktorí sa stávajú domácimi miláčikmi a členmi rodiny. A je to tak aj v našom meste, kde máme mnoho štvornohých zvieracích priateľov. Mnohí majitelia psov vedia byť ohľaduplní a starajú sa príkladne o svojho psa, vrátane odstraňovania jeho exkrementov.

Nie u každého majiteľa sa táto zodpovednosť za správanie alebo jeho vplyv na okolie prejaví. A s tým je spojený dlhodobý problém znečisťovania verejných priestranstiev miesto toho, aby sme udržiavali a chránili naše životné prostredie. A tu je na mieste len apelovať na majiteľov psov byť ohľaduplnejší voči spoluobčanom mesta.

Pes je  inteligentný, ale zvládne to sám? Pomôžte mu. Pomôžete aj sebe a iným.

  • Zákon ukladá chovateľovi povinnosť odstrániť exkrement svojho psa z verejného priestranstva.
  • Podľa zákona sú psie výkaly klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do ktoréhokoľvek smetného koša na území mesta, určeného na bežný komunálny odpad.
  • Majiteľ by pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, pomocou ktorých môže výkaly pozbierať a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú vhodné akékoľvek umelohmotné, prípadne papierové vrecká.

Obyvatelia mesta Svit Vám ďakujú, že pomáhate udržiavať čistotu v meste.

Facebook MsP