Obsah

OZNAMY

8.3.2021-

VLASTNIŤ PSA JE ZODPOVEDNOSŤ
Množstvo ľudí vlastní psov, ktorí sa stávajú domácimi miláčikmi a členmi rodiny. A je to tak aj v našom meste, kde máme mnoho štvornohých zvieracích priateľov. Mnohí majitelia psov vedia byť ohľaduplní a starajú sa príkladne o svojho psa, vrátane odstraňovania jeho exkrementov.
Nie u každého majiteľa sa táto zodpovednosť za správanie alebo jeho vplyv na okolie prejaví. A s tým je spojený dlhodobý problém znečisťovania verejných priestranstiev miesto toho, aby sme udržiavali a chránili naše životné prostredie. A tu je na mieste len apelovať na majiteľov psov byť ohľaduplnejší voči spoluobčanom mesta.
PES JE INTELIGENTNÝ, ALE ZVLÁDNE TO SÁM???? Pomôžte mu. Pomôžete aj sebe a iným.
 
🐕‍ Zákon ukladá chovateľovi povinnosť odstrániť exkrement svojho psa z verejného priestranstva.
🐕‍Podľa zákona sú psie výkaly klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do ktoréhokoľvek smetného koša na území mesta, určeného na bežný komunálny odpad.
🐕‍ Majiteľ by pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, pomocou ktorých môže výkaly pozbierať a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú vhodné akékoľvek umelohmotné, prípadne papierové vrecká.
Obyvatelia mesta Svit Vám ďakujú, že pomáhate udržiavať čistotu v meste.☘️☘️☘️

 

 

UPOZORNENIE

 

Zber BRO ( biologicky rozložiteľného odpadu ) sa v meste Svit vykonáva podľa  harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovej stránke Technických služieb mesta Svit v sekcii Odpadové hospodárstvo.

 1. Pre časť PODSKALKA je možné BRO vyložiť v pondelok do 07:00 hod , najskôr však 24 hodín pred plánovaným zberom
 2. Pre časť SVIT je možné BRO vyložiť v utorok do 07:00 hod, najskôr však 24 hodín pred plánovaným zberom

inom termíne je vyloženie BRO odpadu na verejné priestranstvo považované za vytváranie čiernej - nepovolenej skládky. Vytváranie nelegálnej skládky odpadu je zakázané zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a taktiež VZN mesta Svit  č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit, ktoré upravuje spôsob nakladania s odpadmi v záujme ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov.

Mestská polícia žiada občanov, aby v prípade, že sa stanú svedkami znečisťovania verejného priestranstva odpadom, ktorý niekto nezodpovedne vyhodí mimo zberných nádob a mimo času zberu, neváhali kontaktovať Mestskú políciu na čísle 0905 636 715.

26.3.2020 -

Vážení občania mesta Svit, dávame do pozornosti ďalšie dôležité informácie pre Vás.
Viete, že kvôli pravidelnému predpisu liekov už nemusíte navštevovať svojho lekára osobne?
Stačí lekára kontaktovať telefonicky, takisto aj v prípade potreby konzultácie u lekára .
Nech sa páči, telefónne čísla všeobecných lekárov vo Svite:
MUDr. BAJTOŠ 052/7757530
MUDr. HOZA 052/7755683
MUDr. FRANČAKOVÁ 052/7152339
MUDr. MAŤAŠOVÁ 052/7152392
MUDr. TIMKOVIČ 052/7152022
MUDr. FATHI 052/7126482

Prosíme, napíšte tieto čísla aj vašim seniorom, aby zbytočne nenavštevovali ambulancie len kvôli tomu, že potrebujú predpísať lieky. Ďakujeme.

 

24.3.2020 -Vážení občania, keďže sa nám s postupným otepľovaním množia prípady vypaľovania trávy na území mesta Svit, pripomíname, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred  požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje najmä:

 • zakladať a udržiavať ohne
 • používať otvorený oheň
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
 • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Preto dôrazne upozorňujeme na ZÁKAZ vypaľovania suchej trávy.

Touto cestou apelujeme na občanov, v prípade, ak zbadáte niekoho spaľovať odpad, či pocítite nepríjemný dym, obráťte sa na Mestskú políciu NON STOP LINKA 0905 636 715.     

19.3.2020 - Na časť úseku cyklistického chodníka mesto dočasne povolilo vstup chodcov a mamičiek s kočiarmi a deťmi. Keďže je chodník popri ceste I/18 v rekonštrukcii a tento úsek chodcovia postrádajú, dočasne je povolené využívať úsek cyklistického chodníka aj chodcami, aby čiastočne nahradil chýbajúcu časť chodníka.  Tiež ide o bezpečnosť chodcov ako účastníkov premávky. Takto sprístupnený je úsek od Svitpaku po most do Lopušnej doliny. Od dnes je to zmenené aj dopravným značením. Veríme, že táto zmena uľahčí život chodcom a mamičkám s kočiarmi a deťmi.

16.3.2020 - Od 16.3.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR prijalo ďalšie opatrenia v nadväznosti na uznesenie Vlády SR na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Od 06:00 hod rannej majú pozastavenú činnosť TAXISLUŽBY / môžu fungovať len ako donášková služba alebo slúžiť na prevoz tovaru/ .
Občania, apelujeme na Vašu obozretnosť a preto Vás prosíme, nesadajte si k hocikomu do auta, neviete, či nie je nakazeny vírusom Covid 19 alebo koho pred vami viezol.

12.3.2020 - OPATRENIA PRIMÁTORKY MESTA SVIT

v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou vládou SR

s platnosťou od 12.03.2020 z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Primátorka Mesta Svit dňa 19. 03. 2020 vydáva nasledovné opatrenia:

 1. Od 19.03.2020 až do odvolania Mesto Svit zabezpečí aj prostredníctvom dobrovoľníkov realizáciu nákupov základných potravín, drogérie a liekov.
 2. Od 23. 03. 2020 až do odvolania Mesto Svit ruší občianske sobáše v súlade s usmernením ministerstva vnútra.
 3. Od 23.03.2020 až do odvolania Mesto Svit až do odvolania pristupuje k ochrane zamestnancov dopravcu a cestujúcej verejnosti tým, že v mestskej hromadnej doprave  bude realizovaný nástup do dopravného prostriedku len zadnými dverami – mimo pracoviska vodiča vozidla s vyznačením ochrannej zóny; rovnako aj výstup.
  Mesto Svit upúšťa od výberu cestovného.
  Od 23.3.2020 až do odvolania budú autobusy v Mestskej hromadnej doprave Svit počas pracovných dní premávať v režime sobotňajších cestovných poriadkov.
  Opatrenie je vydané v súlade s návrhom Inštitútu verejnej dopravy.                              

15.1.2020 Mestský kamerový systém vo Svite sa rozrástol o ďalšie kamery

Mestský kamerový systém

Mestský kamerový systém mesta Svit sa na sklonku roka 2019 rozšíril o ďalšie 3 lokality, kde boli nainštalované 3 nové kamery. Tie monitorujú vchod na futbalový štadión, ulicu Jilemnického- most ku kostolom a tretia kamera monitoruje parkovisko a vchod do ZŠ Mierová.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

MV SR  MV SR 1 prevencia kriminality

 

4.12.2019 - Mesto Svit spolu s Mestskou políciou a podporou Ministerstva vnútra SR spustilo do skúšobnej prevádzky modernejší už jestvujúci priechod pre chodcov na ceste 1/18 – prepojovací chodník smerom na Podskalku, ktorý je použitím nových technológií bezpečnejší ako pre chodcov, tak aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Inštaláciou najmodernejšieho tzv. „via cross flash“ systému sa samotné miesto prechodu zvýraznilo pre vodičov a je viditeľné z väčšej vzdialenosti ako tomu bolo doteraz. Inštaláciou svetelnej LED technológie sa zviditeľnil aj cez deň a je viditeľný z väčšej vzdialenosti aj pri nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienkach / odraz slnka nízko nad obzorom, viditeľnosť pri hustom daždi, snežení, resp. hmle a pod/. Priechod pre chodcov disponuje taktiež svetelnou detekciou - v prípade výskytu chodcov sa LED svetlá zabudované do vozovky rozblikajú .
Z analýz dopravno-bezpečnostnej situácie v poslednom období vyplýva, že vo Svite došlo k nárastu evidovaného počtu motorových vozidiel, k zvýšeniu hustoty cestnej premávky a s tým spojeným zvýšeným rizikom vzniku dopravných nehôd a škodových udalostí. V tomto kontexte sa ako najrizikovejšia a najohrozenejšia skupina účastníkov cestnej premávky javia nemotoroví účastníci cestnej premávky, t. j. chodci a cyklisti, predovšetkým deti a seniori. Štátna cesta I/18 prechádza prieťahom mesta Svit. V prípade uzavretia diaľničného úseku D1 je celá doprava presmerovaná na úsek cesty I/18.
Mesto plánuje takto zlepšiť aj ďalšie priechody v katastri v záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov.
Mesto Svit ďakuje pracovníkom a manažérom firmy Chemosvit služby s.r.o. za aktívnu pomoc a súčinnosť pri spustení skúšobnej prevádzky tohto moderného priechodu pre chodcov. Poďakovanie tiež patrí Ministerstvu vnútra SR.

18.10.2019 - V najbližších dňoch si policajti posvietia na železničné priecestia

Ako už polícia viackrát avizovala, v záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky  nepoľaví v kontrolách. V najbližšom období budú mať hliadky pod drobnohľadnom nebezpečné železničné priecestia, na ktorých polícia zaznamenala zvýšený počet dopravných nehôd. Policajti budú v októbri a novembri kontrolovať dodržiavanie predpísaných rýchlostí vodičmi pri prejazde priecestím, nezabudnú ani na chodcov a cyklistov, keďže aj títo účastníci cestnej premávky majú svoje povinnosti.

Každý z účastníkov cestnej premávky môže dodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel zvýšiť svoju bezpečnosť a predchádzať nešťastiam na cestách.

6.10.2019 - ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK PROTI BESNOTE
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu, sezónnu kampaň orálnej vakcinácie vol'ne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO / svetová zdravotnícka organizácia/.
Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 7.10.-20.10.2019 .Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 m nad terénom s hustotou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadm. výškou nad 1200 m , vodné plochy, cestné komunikácie, mestá a osady. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa, apod.
Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich v čase vakcinácie a nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať dostupným dezinfekčným prostriedkom.

1.10.2019 - prosíme vodičov motorových vozidiel, aby neparkovali na verejnej zeleni, hlavne na ul. P. Jilemnického v okolí reštaurácie BABA, kde v súčasnej dobe prebieha výstavba bytového domu. Vodiči môžu na parkovanie použiť parkovisko pri kostole. Mestská polícia Svit bude vykonávať zvýšený dohľad na dodržiavanie dopravných pravidiel.

1.9.2019 - Oznamujeme občanom, že Mestská polícia Svit  bude v zvýšenej miere vykonávať preventívne kontroly na dodržiavanie VZN mesta Svit č. 8/2018. Hliadky MsP sa zameriavali predovšetkým na kontrolu voľného pohybu psov, vodenie psov, znečisťovanie verejných priestranstiev psami a na obmedzenia vstupu psov.

 

 Facebook MsP