Slovenský zväz Zdravotne postihnutých vo Svite

Organizácia bola založená v roku 1972. V súčasnosti má 56 členov . Prededníčkou  je Ing. Kuzmíková , pokladníčkou p. Trcková, členky výboru sú p.p. Sikorjaková, Švonavcová a Garajčeková , predsedníčka  revíznej komisie je p. Gunárová.

Organizácia zabezpečuje pre svojich členov rôzne prednášky na sociálnu , zdravotnú a náučnú tému, robí  výlety za poznaním kultúry a histórie Slovenska, zabáva sa pri vedomostných  a zábavných kvízoch. Pre členov zabezpečuje návštevu divadelných predstavení v  Spišskej Novej Vsi , Martine a Košiciach. Spolupracuje aj s inými organizáciami.

Slovenský zväz Zdravotne postihnutých