Ján Jacko

Ján Jacko

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1950 - 1951

Absolvent reálneho gymnázia a 2-ročnej priemyselnej školy v Košiciach nastúpil v roku 1934 do Škodových závodov ako sústružník na revolverových strojoch. Tam sa vypracoval na konštruktéra a vedúceho hlavného archívu.

Do Baťových závodov vo Svite nastúpil v roku 1946 ako konštruktér chemických strojov. V rokoch 1950-1951 bol predsedom MNV vo Svite. V roku 1951 bol vymenovaný za riaditeľa š. p. Chemosvit a o dva roky neskôr bol uvoľnený pre novobudovaný závod Kapron v Humennom. Neskôr sa vrátil opäť do Svitu a pracoval vo VÚCHV. Nositeľ vyznamenania Za zásluhy o výstavbu.