Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Funkcionári ZO JDS

Predseda: Ing. Jozef Dluhý

Podpredseda: Jozef Hulín

Ekonomika: Ana Dluhá

Podpr. pre inform. a person. vzťahy, zást.predsedu: Mgr. Viera Držiaková

Tajomníčka: Hana Gejdošová

Kronikárka, členka Okr.rady JDS: Mgr. Jozefa Jelačičová

Liečebné pobyty, rekreácie: Mgr. Mária Smatanová

Kultúra, sociálna práca: Hana Hanzliková

Šport, petangová liga: Ivan Kolesár

Šport, komunikácia s médiami: Ján Štefko

Predseda revíz. kom.: Magda Kolesárová

Člen RK: Kamila Polomská

Člen RK: Magda Dvornická

Výbor ZO JDS vo Svite zasadá spravidla každú prvú stredu v mesiaci o 10.00 hod.  v komunitnej miestnosti MsÚ na 2. poschodí. V tomto termíne sme k dispozícii seniorom.

Z 14 – ročnej histórie ZO JDS Svitjds

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) bola založená vo Svite 7. apríla 2004 na verejnej schôdzi občanov mesta Svit, ktorá sa konala v sále Domu kultúry. Schôdze sa zúčastnilo 45 občanov a viedol ju zakladajúci člen ZO JDS, Pavol Záhradník, ktorý bol do roku 2009 aj jej predsedom.

Vo výbore ZO JDS začali po jej založení pracovať aj Bernadeta Točeková, Blažena Bendíková, Anna Makarivová, Július Pribylinec, Vojtech Michalík a Anna Lapšanská. V revíznej komisii pracovali: Michal Kožuško, Alexander Tokár a Jozef Padyšák.

ZO JDS vo Svite až do založenia Okresnej organizácie JDS v Poprade v roku 2010 bola začlenená do okresu Stará Ľubovňa. Okresnú organizáciu v Poprade založili tri ZO JDS a to : ZO JDS Svit, Mestská organizácia JDS v Poprade a ZO JDS Xenón Juh, predsedom sa stal RNDr. Michal Brejčák z Popradu.

Od roku 2009 je predsedom ZO JDS vo Svite Mgr. Miroslav Jurčák a na hodnotiacej schôdzi v marci 2016 boli do výboru ZO JDS na trojročné funkčné obdobie zvolení : Mgr. Miroslav Jurčák, Alexander Tokár, Anna Gejdošová, Magdaléna Dvornická, Ján Štefko, Jozef Hulín, Mária Guľvasová, Ing. Mária Babčáková, Ondrej Legát a do revíznej komisie Ing. Vladimír Rusnák (od mája 2016 Blažena Bendíková), Magdaléna Kolesárová a Michal Želonka.

V mesiaci marec 2017 na hodnotiacej schôdzi bol doplnený výbor o Mgr. Vieru Držiakovú a Ing. Jozefa Dluhého. Do revíznej komisie pribudla Mgr. Mária Smatanová a Mgr. Jozefína Fraňková. Z radov členov výboru bola vytvorená funkcia podpredsedu pre organizačné veci a ním sa stal člen výboru Jozef Hulín

V roku 2017 dosiahla ZO JDS vo svojej 14-ročnej histórií počet 100 členov. Riadi sa stanovami JDS a za prioritu okrem iného považuje aktívne pôsobenie na území mesta, hájenie záujmov občanov v dôchodkovom veku a aktivizáciu seniorov podľa záujmu a požiadaviek k rôznorodej činnosti v meste.

Z činnosti ZO JDS vo Svite za posledné roky je hodno spomenúť:

 • každoročné novoročné stretnutie seniorov mesta s predstaviteľmi mesta
 • vyhlasovanie Osobností roka z radov občanov mesta
 • organizovanie Okresných športových hier seniorov (v roku 2016 VI. ročník)
 • organizovanie návštevy pracovísk v Chemosvite
 • podávanie námetov v starostlivosti o dôchodcov na príslušné ministerstvá
 • organizácia liečebných pobytov pre seniorov samostatne, ale i cestou OO JDS
 • účasť členov ZO JDS v orgánoch mesta a pravidelné informačné stretnutia s primátorom mesta
 • ZO JDS úzko spolupracuje s organizáciami na území mesta, ktorých členovia sú prevažne dôchodcovia, a to Klub Absolventov Baťovej školy, Klub seniorov Bôrik, ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 • na podnet ZO JDS mesto Svit vydalo v roku 2014 poukážky na stravu v hodnote 8,- € na nákup potravín pre 1 388 občanov mesta nad 65 rokov
 • k významným akciám patrí aj stretnutie s vtedajším prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v Prezidentskom paláci a v NR SR s poslancom Petrom Šucom v roku 2012
 • Alexander Tokár v roku 2013 a Mgr. Miroslav Jurčák boli Fórom pre pomoc starším vyhlásení za Seniorov roka v rámci Slovenska v Bojniciach
 • A. Tokár a A. Gejdošová za ZO JDS vo Svite na pozvanie europoslancov navštívili EP

5.ročník okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby Typ: PDF dokument, Velkosť: 147.42 kB

Program podujatí Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Svit do konca roka 2017 Typ: PDF dokument, Velkosť: 65.79 kB

Plán hlavných aktivít na rok 2018 Typ: PDF dokument, Velkosť: 50.86 kB

Plán zasadnutí výboru ZO JDS vo Svite na rok 2018 Typ: PDF dokument, Velkosť: 40.92 kB

Rozlúčka s Mgr. M. Jurčákom  26.1.2022 Typ: PDF dokument, Velkosť: 253.39 kB

Správa o činnosti ZO JDS za roky 2018-2022 Typ: PDF dokument, Velkosť: 79.35 kB

Kladenie vencov 28.1. 2022

kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022kladenie vencov 28.1. 2022

Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022

Uznesenie Typ: PDF dokument, Velkosť: 101.05 kB

Ocenenia Typ: PDF dokument, Velkosť: 96.19 kB

Uskutočnené podujatia a akcie ZO JDS po výročnej schôdzi členov ZO JDS Typ: PDF dokument, Velkosť: 106.92 kB

Výbor ZO JDS vo Svite na roky 2022 - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 115.62 kB

Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022Výročná členská schôdza ZO JDS Svit  18.3.2022

Výročná členská schôdza  Betliar 7. 4. 2022

Výročná členská schôdza Betliar 7. 4. 2022Výročná členská schôdza Betliar 7. 4. 2022Výročná členská schôdza Betliar 7. 4. 2022Výročná členská schôdza Betliar 7. 4. 2022

Výstava kraslíc Batizovce 8.4. 2022

výstava kraslíc Batizovce 8.4. 2022výstava kraslíc Batizovce 8.4. 2022výstava kraslíc Batizovce 8.4. 2022

Jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022

jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022jarná brigáda pred MsÚ 25.4.2022

Zahájenie petangovej ligy  6.5. 2022

zahájenie petangovej ligy 6.5. 2022zahájenie petangovej ligy 6.5. 2022zahájenie petangovej ligy 6.5. 2022zahájenie petangovej ligy 6.5. 2022

Kladenie vencov  8.5.2022

kladenie vencov 8.5.2022kladenie vencov 8.5.2022

Posedenie pri studničke 11.5.2022

posedenie pri studničke 11.5.2022posedenie pri studničke 11.5.2022posedenie pri studničke 11.5.2022posedenie pri studničke 11.5.2022posedenie pri studničke 11.5.2022posedenie pri studničke 11.5.2022posedenie pri studničke 11.5.2022

Výlet s ABŠ BB, Špania Dolina 18.5.2022

Výlet s ABŠ BB ,Špania Dolina 18.5.2022Výlet s ABŠ BB ,Špania Dolina 18.5.2022Výlet s ABŠ BB ,Špania Dolina 18.5.2022Výlet s ABŠ BB ,Špania Dolina 18.5.2022

Výlet s CVČ Liptovská Teplička  20.5. 2022

Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022Výlet s CVČ Liptovská Teplička 20.5. 2022

Stretnutie jubilantov 25. 5. 2022

Stretnutie jubilantov 25. 5. 2022Stretnutie jubilantov 25. 5. 2022

Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022

Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022Vysadenie Stromu priateľstva v Betliari 17.6. 2022

Hokovce rekondičný pobyt JDS

Seniori mesta v Hokovciach 2022 dokument (97.84 kB)

Seniori mesta v Hokovciach 2022Seniori mesta v Hokovciach 2022Seniori mesta v Hokovciach 2022Seniori mesta v Hokovciach 2022Seniori mesta v Hokovciach 2022Seniori mesta v Hokovciach 2022Seniori mesta v Hokovciach 2022Seniori mesta v Hokovciach 2022

Príprava petangového ihriska  16.7.2022

Príprava petangového ihriska 16.7.2022Príprava petangového ihriska 16.7.2022Príprava petangového ihriska 16.7.2022Príprava petangového ihriska 16.7.2022

Športové hry seniorov 28.6.2022

Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022Športové hry seniorov 28.6.2022

Výherná listina dokument (98.83 kB)

 

Petícia JDS „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ dokument (117.99 kB)

Správa o činnosti ZO JDS za roky 2018-2022 dokument (79.35 kB)

Plán práce ZO JDS vo Svite na rok 2023 dokument (123.43 kB)