Dochádzka poslancov

LEGENDA:
P – prítomný 
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ rok 2024
29.02. 25.04. 20.06. 26.09. 21.11. 12.12.
JUDr. Marián Bezák P          
Janka Bobulová P          
Ing. Ján Drobný P          
Ing. Miroslav Hollý P          
Jambor Milan P          
Mgr. Eva Kačmarčíková P          
PhDr. Mgr. Ladislav Kalász P          
Ing. Denisa Martinková P          
Mgr. Martin Míčka P          
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA P          
MUDr. Ivana Švagrovská P          
Ing. Ivan Zima P