Rímskokatolícka

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA VO SVITE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Adresa: Nábrežie Jána Pavla II. 697/3, 059 21 Svit
Telefón: 052 775 64 07, 0911 891 979
Email: svitfarskyurad@gmail.com
Web: www.farnost-svit.sk

Z HISTÓRIE

V počiatkoch mesta Svit, v rokoch 1934-1946, prevzal starostlivosť o veriacich vo Svite farský úrad vo Veľkej. V roku 1946 bola zriadená expozitúra farnosti Veľká vo Svite, správy ktorej sa ujal  vdp.  Ladislav  Hágovský, ale po jeho odsúdení vo vykonštruovanom  procese  ho  nahradil  farár  Jozef Hollý.  Do  roku  1960  slúžil  omše  v  mestskom  kine.  V  tom  istom  roku  komunisti znemožnili veriacim využívať kino na bohoslužby. Občanom mesta bez vlastného kostola  nezostala  iná  možnosť, než  cestovať do farností v Batizovciach, Lučivnej či  v  Poprade.  Počas  politického  odmäku koncom šesťdesiatych rokov sa postupne obnovil zvyk konania bohoslužieb v kine a  vznikla  zbierka  na  výstavbu  kostola.

Do  roku  1989,  keď  sa  situácia  upokojila a  novovymenovaný  správca  farnosti  Mons. Peter Fidermak presadil výstavbu kostola, sa v meste vystriedalo viacero farárov. Tí ale mali od roku 1970 opäť znemožnené viesť bohoslužby v kine. Na jar roku 1990 sa začalo s výstavbou vytúženého kostola. Podieľali sa na nej občania zo Svitu a okolia.

Kostol  sv.  Jozefa  Robotníka bol  napokon vysvätený 6. júla 1991. Svätiteľom bol J.E. Jozef kardinál Tomko. Na konsekrácii sa vtedy zúčastnili biskupi zo Slovenska i zahraničia, ako aj významní štátni predstavitelia. Pri konsekrácii bola erigovaná svitovská farnosť sv. Jozefa Robotníka.

Pod správu farnosti Svit spadá aj Kostol sv. Cyrila a Metoda v časti Pod Skalkou. S jeho výstavbou začali veriaci už rok po skončení prác na Kostole sv. Jozefa Robotníka. Dokončenie prác tentokrát trvalo len päť mesiacov a kostol vysvätil už 20. septembra 1992 spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. V roku 2012 bol farárom farnosti sv. Jozefa Robotníka vo Svite ustanovený vdp. ThDr. Štefan Vitko.

V prístavbe farskej budovy má dnes sídlo aj cirkevná Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej.

LINK: www.farnost-svit.sk