náučný chodníkNáučný chodník Kimbiark meria trinásť kilometrov a v rámci neho sa návštevníci regiónu dozvedia viac o miestnej faune a flóre. Je výsledkom práce žiakov zo Základnej školy na Komenského ulici vo Svite, ktorí ho vytvorili v spolupráci s Urbárom Mengusovce, a to v rámci medzinárodného projektu Comenius, realizovaného v šiestich európskych krajinách – v Belgicku, Francúzsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku a Španielska.

Cieľom projektu bolo pomôcť žiakom lepšie pochopiť rozdiely, ale i podobnosť medzi zúčastnenými krajinami a v rámci spolupráce medzi školami vytvoriť náučné turistické chodníky s popisom miestnej fauny, flóry, geológie, ako i významných miest v blízkom okolí.

Náučný chodník Kimbiark sa začína pri základnej škole Komenského vo Svite, pokračuje historickou časťou mesta Svit do Podskalky a cez vrch Bôrik vedie do Mengusoviec a späť. Lemuje ho dvanásť informačných tabúľ. Deti pri tvorbe chodníka spolupracovali pri výrobe herbára, loga projektu, 3D mapy, ale prispeli aj vlastnými tematickými básňami.

Netradičný názov chodníka Kimbiark si deti nevybrali náhodou. Ide o ľudový názov vrchu medzi Mengusovcami a Svitom, ktorý turisti poznajú ako Bôrik.

Viac o projekte nájdete tu: o projekte

Fotogaléria