San Lorenzo in Campo

erbK slávnostnému aktu podpisu zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestom Svit a talianskym San Lorenzo in Campo došlo dňa 22. februára 2016 na pôde MsÚ vo Svite.

V širokom údolí Cesano stúpajúcom od jadranského pobrežia ku Apeninám, 25 km od prímorského mesta Marotta, sa rozprestiera centrum mesta San Lorenzo in Campo. Mesto je situované na ľavom brehu rieky na okraji známeho archeologického náleziska s pozostatkami starého „Suasa Senonum“, založeného Galmi, podrobeného Rimanmi a zničeného Gótmi v roku 409. Pôvod sídla je spojený so založením slávneho kláštora Benediktínov, ktorí ho postavili medzi 7. a 9. storočím s použitím hojného archeologického materiálu z tohto miesta.

San Lorenzo in Campo je ponorené do kopcovitej poľnohospodárskej krajiny typickej pre región Le Marche spadajúci pod provinciu Pesaro e Urbino. Mesto má 3 500 obyvateľov a rozprestiera sa na území o rozlohe 28,69 kilometrov štvorcových. Člení sa na časti San Vito sul Cesano a Montalfoglio. Ich pôvod sa datuje okolo roku 400 nášho letopočtu, keď bolo sídlo Suasa v roku 409 zničené Gótmi. Obyvatelia, ktorí prežili masaker boli roztrúsení v kopcoch, kde vytvorili tieto sídla. Obe mestské časti si udržali ich stredovekú štruktúru a sú ideálnym miestom pre dovolenky pre svoj čistý vzduch a kľud, ktorý tu vládne.

Ekonomika v tejto oblasti je aj dnes založená na poľnohospodárstve ale aj na priemyselnej výrobe a obchodných aktivitách. V pestovaní ovocia a zeleniny je potrebné vyzdvihnúť odrodu vína, z ktorej sa vyrába známe Vernaccia a chutné lokálne vína Sangiovese a Bianchello.

web: www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it