Termíny zasadnutí MsZ

Január

Február 29.02.2024 o 15.30

Marec

Apríl 25.04.2024 o 15.30

Máj

Jún 20.06.2024 o 15.30

Júl

August

September 26.09.2024 o 15.30

Október

November 21.11.2024 o 15.30

December 12.12.2024 o 15.30