ekotonObčianske združenie Ekotón sa venuje ochrane biodiverzity mestského prostredia. Dlhodobo sa zaoberáme ochranou živočíchov hniezdiacich a ukrývajúcich sa v budovách. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Správa TANAP pomáhame riešiť konfliktné situácie chránených živočíchov a ľudí. Mapujeme výskyt dážďovníka tmavého v okrese Poprad, vyvesujeme hniezdne búdky pre vtáky a netopiere. Zároveň sa venujeme aj ochrane stromov, či problematike odpadov a envirovýchove detí aj dospelých. 

Naše mestá predstavujú životný priestor nielen pre nás, ľudí, ale aj pre množstvo živočíchov, ktoré sa prispôsobili životu v našej blízkosti. Niektoré druhy vtákov a netopierov si našli útočisko priamo v našich domovoch a stali sa našimi okrídlenými susedmi. Medzi pravidelných obyvateľov domov patrí dážďovník tmavý, belorítka domová, raniak hrdzavý a večernica malá. Najčastejšie pre svoje hniezdenie a úkryt využívajú rôzne skryté zákutia budov. Ich prítomnosť je pre nás mimoriadne prínosná, keďže sa tieto živočíchy živia výhradne hmyzom, ktorého ulovia veľké množstvo, čím v našich mestách vytvárajú bezplatnú biologickú ochranu pred jeho premnožením. Ich spolužitie s nami je v posledných rokoch ohrozené zatepľovaním a rekonštrukciami budov, pri ktorých dochádza k zániku ich úkrytov a často aj k ich uväzneniu v dutinách a následnej smrti hladom. Riešenia tohto problému sú pritom jednoduché a nenáročné.

My, v OZ Ekotón veríme, že aj vďaka našej činnosti sa podarí zachovať na sídliskách posledné zvyšky prírody, ktorá sa z nich rýchlo vytráca.

web: www.ekoton.sk

Fotogaléria