Obsah

Hodnotiaca správa

2020

Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1. polrok 2020 Stiahnuté: 42x | 25.08.2020

2019

Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 31x | 25.08.2020

Monitorovacia správa 1.polrok 2019 Stiahnuté: 143x | 28.10.2019

2018

Hodnotiaca správa za rok 2018 Stiahnuté: 119x | 28.10.2019

Monitorovacia správa rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 192x | 01.03.2019

2017

Hodnotiaca správa za rok 2017 Stiahnuté: 204x | 01.03.2019

Monitorovacia správa I. polrok 2017 Stiahnuté: 201x | 18.12.2018

2016

Príloha 2 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 185x | 18.12.2018

Príloha 1 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 180x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2016 Stiahnuté: 167x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2016 Stiahnuté: 213x | 18.12.2018

2015

Monitorovacia správa I. polrok 2015 Stiahnuté: 152x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2015 Stiahnuté: 180x | 18.12.2018

2014

Príloha k monitorovacej správe I. polrok 2014 Stiahnuté: 208x | 18.12.2018

Príloha k hodnotiacej správe za rok 2014 Stiahnuté: 202x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2014 Stiahnuté: 181x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2014 Stiahnuté: 173x | 18.12.2018

2013

Monitorovacia správa I. polrok 2013 Stiahnuté: 349x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2013 Stiahnuté: 156x | 18.12.2018

2012

Monitorovacia správa I. polrok 2012 Stiahnuté: 423x | 18.12.2018

Stránka