Obsah

Hodnotiaca správa

2020

Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1. polrok 2020 Stiahnuté: 78x | 25.08.2020

2019

Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 48x | 25.08.2020

Monitorovacia správa 1.polrok 2019 Stiahnuté: 159x | 28.10.2019

2018

Hodnotiaca správa za rok 2018 Stiahnuté: 144x | 28.10.2019

Monitorovacia správa rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 210x | 01.03.2019

2017

Hodnotiaca správa za rok 2017 Stiahnuté: 221x | 01.03.2019

Monitorovacia správa I. polrok 2017 Stiahnuté: 219x | 18.12.2018

2016

Príloha 2 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 223x | 18.12.2018

Príloha 1 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 194x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2016 Stiahnuté: 185x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2016 Stiahnuté: 254x | 18.12.2018

2015

Monitorovacia správa I. polrok 2015 Stiahnuté: 167x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2015 Stiahnuté: 199x | 18.12.2018

2014

Príloha k monitorovacej správe I. polrok 2014 Stiahnuté: 223x | 18.12.2018

Príloha k hodnotiacej správe za rok 2014 Stiahnuté: 261x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2014 Stiahnuté: 215x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2014 Stiahnuté: 216x | 18.12.2018

2013

Monitorovacia správa I. polrok 2013 Stiahnuté: 408x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2013 Stiahnuté: 174x | 18.12.2018

2012

Monitorovacia správa I. polrok 2012 Stiahnuté: 454x | 18.12.2018

Stránka