Obsah

Hodnotiaca správa

2019

Hodnotiaca správa za rok 2018 Stiahnuté: 9x | 28.10.2019

Monitorovacia správa 1.polrok 2019 Stiahnuté: 22x | 28.10.2019

2018

Monitorovacia správa rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 116x | 01.03.2019

2017

Hodnotiaca správa za rok 2017 Stiahnuté: 94x | 01.03.2019

Monitorovacia správa I. polrok 2017 Stiahnuté: 124x | 18.12.2018

2016

Príloha 2 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 93x | 18.12.2018

Príloha 1 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 84x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2016 Stiahnuté: 94x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2016 Stiahnuté: 109x | 18.12.2018

2015

Monitorovacia správa I. polrok 2015 Stiahnuté: 89x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2015 Stiahnuté: 84x | 18.12.2018

2014

Príloha k monitorovacej správe I. polrok 2014 Stiahnuté: 98x | 18.12.2018

Príloha k hodnotiacej správe za rok 2014 Stiahnuté: 117x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2014 Stiahnuté: 101x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2014 Stiahnuté: 77x | 18.12.2018

2013

Monitorovacia správa I. polrok 2013 Stiahnuté: 121x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2013 Stiahnuté: 87x | 18.12.2018

2012

Monitorovacia správa I. polrok 2012 Stiahnuté: 132x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2012 Stiahnuté: 89x | 18.12.2018

2011

Monitorovacia správa za I. polrok 2011 Stiahnuté: 103x | 18.12.2018

Stránka