Obsah

Hodnotiaca správa

2020

Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1. polrok 2020 Stiahnuté: 23x | 25.08.2020

2019

Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 17x | 25.08.2020

Monitorovacia správa 1.polrok 2019 Stiahnuté: 122x | 28.10.2019

2018

Hodnotiaca správa za rok 2018 Stiahnuté: 101x | 28.10.2019

Monitorovacia správa rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 176x | 01.03.2019

2017

Hodnotiaca správa za rok 2017 Stiahnuté: 182x | 01.03.2019

Monitorovacia správa I. polrok 2017 Stiahnuté: 185x | 18.12.2018

2016

Príloha 2 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 148x | 18.12.2018

Príloha 1 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 162x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2016 Stiahnuté: 151x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2016 Stiahnuté: 179x | 18.12.2018

2015

Monitorovacia správa I. polrok 2015 Stiahnuté: 138x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2015 Stiahnuté: 162x | 18.12.2018

2014

Príloha k monitorovacej správe I. polrok 2014 Stiahnuté: 185x | 18.12.2018

Príloha k hodnotiacej správe za rok 2014 Stiahnuté: 169x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2014 Stiahnuté: 160x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2014 Stiahnuté: 135x | 18.12.2018

2013

Monitorovacia správa I. polrok 2013 Stiahnuté: 266x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2013 Stiahnuté: 142x | 18.12.2018

2012

Monitorovacia správa I. polrok 2012 Stiahnuté: 380x | 18.12.2018

Stránka