Obsah

Hodnotiaca správa

2022

Monitorovacia správa za I. polrok 2022- mesto Svit Stiahnuté: 17x | 10.02.2023

Monitorovacia správa za I. polrok 2022 - rozpočtové organizácie mesta Svit Stiahnuté: 19x | 10.02.2023

2021

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Svit 2021 Stiahnuté: 19x | 10.02.2023

Monitorovacia správa 1. polrok 2021 Stiahnuté: 17x | 10.02.2023

2020

Hodnotiaca správa o plnení Programového rozpočtu za rok 2020 Stiahnuté: 18x | 10.02.2023

Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1. polrok 2020 Stiahnuté: 310x | 25.08.2020

2019

Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 209x | 25.08.2020

Monitorovacia správa 1.polrok 2019 Stiahnuté: 303x | 28.10.2019

2018

Hodnotiaca správa za rok 2018 Stiahnuté: 301x | 28.10.2019

Monitorovacia správa rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 345x | 01.03.2019

2017

Hodnotiaca správa za rok 2017 Stiahnuté: 349x | 01.03.2019

Monitorovacia správa I. polrok 2017 Stiahnuté: 352x | 18.12.2018

2016

Príloha 2 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 378x | 18.12.2018

Príloha 1 k monitorovacej správe I. polrok 2016 Stiahnuté: 318x | 18.12.2018

Monitorovacia správa I. polrok 2016 Stiahnuté: 322x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2016 Stiahnuté: 424x | 18.12.2018

2015

Monitorovacia správa I. polrok 2015 Stiahnuté: 306x | 18.12.2018

Hodnotiaca správa 2015 Stiahnuté: 339x | 18.12.2018

2014

Príloha k monitorovacej správe I. polrok 2014 Stiahnuté: 342x | 18.12.2018

Príloha k hodnotiacej správe za rok 2014 Stiahnuté: 620x | 18.12.2018

Stránka