Zábavná skupina Svittasenior

Názov združenia: OZ ZÁBAVNÁ SKUPINA SVITTASENIORsvittasenior
Adresa sídla: Skalná 19, 059 21 SVIT
Predseda/Štatutár: Alexander Tokár
Telefonický kontakt: 052 7755207,  mob.: 0944 533 264
Email: tokar.svit@gmail.com
Web: www.svittasenior.sk

Rok vzniku: 2011
IČO: 42231116
Číslo účtu: 503 420 0919/0900
Oblasť pôsobenia: Hudba, Báseň, Spev, Tanec, Ľudové rozprávanie, Veselé scénky, anekdoty

Poslanie: Poslaním je svojimi schopnosťami a umením rozdávať radosť, úsmev a pohodu prostredníctvom ľudových piesní, paródií, žalmov, recitálov a to slovenských i zahraničných.

1234