Faktúry

Faktúry Mesta Svit rok 2011

Dodávateľ Faktúra Suma Dátum zv. Faktúra v pdf formáte
Domov sociálnych sužieb Batizovce stravné lístky 1 558,70 € 23.11.2011 [pdf 540 kB]
SAD Poprad akciová spoločnosť prepravné výkony za mesiac november 2 920,00 € 23.11.2011 [pdf 499 kB]
Chemosvit, a.s. vydanie mestských novín 1 394,94 € 23.11.2011 [pdf 533 kB]
Stavebný inžiniering, spol. s r.o Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit 1 200,00 € 23.11.2011 [pdf 512 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. energie teplo 1 621,99 € 23.11.2011 [pdf 615 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. mesačný paušál za november 2011 15 854,33 € 23.11.2011 [pdf 664 kB]
EIFFAGE construction Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit 7 348,74 € 23.11.2011 [pdf 682 kB]
Mgr. Peter Barančik - MERLIN večerné predstavenie 1 152,00 € 23.11.2011 [pdf 579 kB]
Vaša Slovensko, s.r.o. odobraté stravné lístky 3 601,44 € 23.11.2011 [pdf 679 kB]
Synerga X, s.r.o. Zabezpečenie externého projektového manažmentu 5 000,00 € 23.11.2011 [pdf 637 kB]
Združenie miest a obcí Slovenska Platobný výmer na úhradu členského za rok 2012 1 135,65 € 23.11.2011 [pdf 591 kB]
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. Výkon externého manažmentu 23 220,00 € 23.11.2011 [pdf 506 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. služby za 4. štvrťrok 2011 1 464,48 € 23.11.2011 [pdf 662 kB]
SPP Spotreba zemného plynu 1 404,00 € 9.11.2011 [pdf 307 kB]
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 6 744,00 € 9.11.2011 [pdf 261 kB]
KRYPTON. s.r.o Revitalizácia verejných priestranstiev 25 570,60 € 9.11.2011 [pdf 209 kB]
Star EU a.s. Revitalizácia verejných priestranstiev 4 680,00 € 9.11.2011 [pdf 215 kB]
VAŠA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 3 311,80 € 9.11.2011 [pdf 235 kB]
Servis INVO s.r.o. el. pol. postel Eloxflex 1 883,00 € 9.11.2011 [pdf 241 kB]
Stavebný inžiniering, spol.s r.o Výkon stavebného dozoru stavby 9 600,00 € 9.11.2011 [pdf 189 kB]
TV Poprad, s.r.o. Výroba reportáži v IV. štvrťroku 2011 3 319,39 € 9.11.2011 [pdf 187 kB]
Domov sociálnych služieb Batizovce Stravné lístky pre klientov ZOS 1 189,18 € 9.11.2011 [pdf 185 kB]
Eiffage construction Slovenská republika, s r.o. Revitalizácia Svit 576 150,89 € 9.11.2011 [pdf 266 kB]
KURTA spol. s r.o. Veľké zametacie vozidlo 312 840,00 € 9.11.2011 [pdf 230 kB]
Slovenská autobusová doprava Poprad Prepravné výkony za mesiac október 2011 3 358,00 € 9.11.2011 [pdf 163 kB]
Chemosvit, a.s. Vydanie mestských novín 1 300,80 € 9.11.2011 [pdf 197 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. mesačný paušál za október 2011 15 854,33 € 9.11.2011 [pdf 223 kB]
E.B.D. Kežmarok Územnoplánovacia činnosť 1 312,50 € 9.11.2011 [pdf 186 kB]
Ateliér autorizovaného architekta Vypracovanie Územnoplánovacej dokumentácie 1 200,00 € 9.11.2011 [pdf 195 kB]
VAŠA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 3 358,20 € 9.11.2011 [pdf 226 kB]
KURTA spol. s r.o. Malé polievacie vozidlo 158 280,00 € 9.11.2011 [pdf 245 kB]
KURTA spol. s r.o. Veľké polievacie vozidlo na podvozku 219 800,00 € 9.11.2011 [pdf 251 kB]
KURTA spol. s r.o. Malé zametacie vozidlo BOSCHUNG S3 209 400,00 € 8.11.2011 [pdf 236 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. Služby za 3. štvrťrok 2011 1 464,48 € 8.11.2011 [pdf 217 kB]
IURA EDITION spol. s r.o. Aktualizácia programu ASPI za rok 2011 1 318,13 € 8.11.2011 [pdf 201 kB]
Johnson Controls international spol s r.o Dodávka a zmena regulátorov 4 542,43 € 8.11.2011 [pdf 879 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. meačný paušál za september 2011 15 854,33 € 8.11.2011 [pdf 234 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. Rekonštrukcia soc. zariadenia 3 998,08 € 8.11.2011 [pdf 903 kB]
KRYPTON. s.r.o Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit 146 550,30 € 8.11.2011 [pdf 213 kB]
INCON spol. s r.o Dodávka a osadenie plastových okien 8 098,94 € 8.11.2011 [pdf 197 kB]
Slovenská autobusová doprava Poprad prepravné výkony za mesiac september 2011 3 358,00 € 8.11.2011 [pdf 175 kB]
Domov sociálnych služieb Batizovce Stravné lístky pre klientov ZOS 1 668,68 € 8.11.2011 [pdf 181 kB]
Stavebný inžiniering, spol.s r.o Výkon inžinierskej činnosti po dokončení stavby Nájomný bytový dom 30 b.j. Svit 2 640,00 € 8.11.2011 [pdf 177 kB]
Johnson Controls international spol s r.o Dodávka a výmena regulátora 1 604,62 € 8.11.2011 [pdf 200 kB]
VAŠA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 3 394,40 € 8.11.2011 [pdf 227 kB]
Domov sociálnych služieb Batizovce Stravné lístky pre klientov ZOS 1 443,06 € 8.11.2011 [pdf 188 kB]
Metrostav SK a.s. Stavebné práce na stavbe "Nájomný BD 30 BJ SVIT" za mesiac jún 2011 28 359,94 € 8.11.2011 [pdf 319 kB]
Domov sociálnych služieb Batizovce Stravné lístky pre klientov ZOS 1 392,64 € 22.07.2011 [pdf 190 kB]
SPP Spotreba zemného plynu 1 388,90 € 22.07.2011 [pdf 1 374 kB]
TV Poprad, s.r.o. Výroba reportáži v III. štvrťroku 2011 3 319,39 € 22.07.2011 [pdf 187 kB]
Redox servis, s.r.o. vykonávací projekt stavby 24 600,00 € 22.07.2011 [pdf 241 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. služby za 2. štvrťrok 2011 1 464,48 € 22.07.2011 [pdf 197 kB]
Synerga X, s.r.o. Zabezpečenie externého projektového manažmentu projektu "Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií" 4 999,99 € 22.07.2011 [pdf 218 kB]
PROCHEM SVIT spol. s r.o. autorský dozor na stavbu 1 200 € 22.07.2011 [pdf 213 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. Predfakturácia na dom č. 251 2 166,02 € 22.07.2011 [pdf 213 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. Predfakturácia na dom č. 251 1 043,95 € 22.07.2011 [pdf 232 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. Energie a dodávateľské práce 1 429,33 € 22.07.2011 [pdf 221 kB]
CHEMOSVIT, a.s. Vydanie mestských novín 1 300,80 € 22.07.2011 [pdf 201 kB]
VAŠA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 3 703,30 € 22.07.2011 [pdf 231 kB]
VAŠA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 3 311,80 € 22.07.2011 [pdf 228 kB]
CHEMOSVIT, a.s. Noviny mesto Svit 1 394,94 € 22.07.2011 [pdf 200 kB]
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 6 744,00 € 22.07.2011 [pdf 255 kB]
SAD Poprad a.s. mestská hromadná doprava 1 478,76 € 22.07.2011 [pdf 182 kB]
SAD Poprad a.s. prepravné výkony za mesiac júl 2011 3 358,00 € 22.07.2011 [pdf 177 kB]
SAD Poprad a.s. prepravné výkony za mesiac august 2011 3 358,00 € 22.07.2011 [pdf 176 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. mesačný paušál za júl 2011 15 854,33 € 22.07.2011 [pdf 231 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. mesačný paušál za august 2011 15 854,33 € 22.07.2011 [pdf 229 kB]
PUĽS Vystúpenie 1 000,00 € 22.07.2011 [pdf 190 kB]
CHEMOSVIT, a.s. Ubytovanie v Spolcentre 1 068,67 € 22.07.2011 [pdf 199 kB]
SPP odber zemného plynu 1 404,00 € 22.07.2011 [pdf 530 kB]
Stavebný inžiniering, spol, s r.o Výkon inžinierskej činnosti v realizácii stavby "Nájomný bytový dom 30 b.j. Svit" 2 040,00 € 22.07.2011 [pdf 177 kB]
Metrostav SK a.s. Stavebné práce - inžinierske siete na stavbe "Nájomný BD 30 B.J. Svit" za mesiac jún 2011 42 708,19 € 22.07.2011 [pdf 263 kB]
Kooperativa poisťovňa a.s. poistné za obdobie 01.07.2011 do 01.01.2012 1 793,31 € 11.07.2011 [pdf 377 kB]
PP COMP s.r.o. Interaktívna tabuľa CLASUS 1 200,00 € 11.07.2011 [pdf 228 kB]
Stavebný inžiniering, spol.s r.o výkon inžinierskej činnosti v realizácii stavby "Nájomny bytový dom 30 b.j. Svit 2040,00 € 11.07.2011 [pdf 174 kB]
Sezako Trnava s.r.o. vyčistenie kanalizačného potrubia frézovaním na ul. Štúrovej 1 632,26 € 11.07.2011 [pdf 244 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. služby za 2. štvrťrok 2011 v objekte na ul. Štúrovej 275 vo Svite - Mestská knižnica 1 464,48 € 11.07.2011 [pdf 203 kB]
Elauk s.r.o. eaukcia - dodávka rastlinného materiálu 1 308,48 € 11.07.2011 [pdf 221 kB]
Slovenská autobusová doprava Poprad prepravné výkony za mesiac jún 2011 3 358,00 € 11.07.2011 [pdf 174 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. výkon správy jún 2011 31 904,33 € 11.07.2011 [pdf 206 kB]
Chemosvit, a.s. vydanie mestských novín 1 037,40 € 11.07.2011 [pdf 196 kB]
Domov sociálnych služieb Batizovce stravné lístky 1 879,34 € 11.07.2011 [pdf 208 kB]
CBS spol, s.r.o. Maľované mapy 1 198,00 € 11.07.2011 [pdf 208 kB]
Metrostav SK a.s. Inžinierské siete k Nájomnému BD 30 B.J. Svit za mesiac máj 2011 47 118,76 € 11.07.2011 [pdf 243 kB]
Metrostav SK a.s. Inžinierské siete k Nájomnému BD 30 B.J. Svit za mesiac máj 2011 3 100,80 € 11.07.2011 [pdf 252 kB]
Marcel Kručinský preprava osôb 1 050,00 € 11.07.2011 [pdf 198 kB]
Johnson Controls MaR opravy 3 459,26 € 11.07.2011 [pdf 192 kB]
Vaša Slovensko, s.r.o. stravné lístky 3 555,40 € 15.06.2011 [pdf 231 kB]
PP Comp s.r.o. Interaktívna tabuľa CLASUS 1 200,00 € 15.06.2011 [pdf 221 kB]
Chemosvit, a.s. Vydanie mestských novín 1 300,80 € 15.06.2011 [pdf 194 kB]
Dom sociálnych služieb Batizovce Stravné lístky 1 460,00 € 23.05.2011 [pdf 160 kB]
Slovenská autobusová doprava prepravné výkony za mesiac máj 2011 3 358,00 € 23.05.2011 [pdf 160 kB]
Bytový podnik Svit, s.r.o. výkon správy máj 2011 31 904,33 € 23.05.2011 [pdf 196 kB]
Kniha odoslaných faktúr Od 01.01.2011 do 30.04.2011 [pdf 48 kB]
Kniha došlých faktúr Od 25.04.2011 do 30.04.2011 [pdf 30 kB]
Kniha došlých faktúr Od 19.04.2011 do 25.04.2011 [pdf 21 kB]
Kniha došlých faktúr Od 12.04.2011 do 18.04.2011 [pdf 49 kB]
Kniha došlých faktúr Od 05.04.2011 do 11.04.2011 [pdf 65 kB]
Kniha došlých faktúr Od 29.03.2011 do 04.04.2011 [pdf 47 kB]
Kniha došlých faktúr Od 22.03.2011 do 28.03.2011 [pdf 39 kB]
Kniha došlých faktúr Od 15.03.2011 do 21.03.2011 [pdf 29 kB]
Kniha došlých faktúr Od 08.03.2011 do 14.03.2011 [pdf 41 kB]
Kniha došlých faktúr Od 01.03.2011 do 07.03.2011 [pdf 47 kB]
Kniha došlých faktúr Od 22.02.2011 do 28.02.2011 [pdf 40 kB]
Kniha došlých faktúr Od 15.02.2011 do 21.02.2011 [pdf 30 kB]
Kniha došlých faktúr Od 08.02.2011 do 14.02.2011 [pdf 1 170 kB]
Kniha došlých faktúr Od 01.02.2011 do 07.02.2011 [pdf 926 kB]
Kniha došlých faktúr Od 25.01.2011 do 31.01.2011 [pdf 798 kB]
Kniha došlých faktúr Od 18.01.2011 do 24.01.2011 [pdf 628 kB]
Kniha došlých faktúr Od 11.01.2011 do 17.01.2011 [pdf 896 kB]
Kniha došlých faktúr Od 04.01.2011 do 10.01.2011 [pdf 563 kB]
Kniha došlých faktúr Od 01.01.2011 do 03.01.2011 [pdf 195 kB]

Faktúry Technické služby Svit

Dodávateľ Faktúra Suma Dátum zv. Faktúra v pdf formáte
CHEMEKO, spol. s r.o. Zber tuhého komunálneho odpadu 2 599,43 € 10.11.2011 [pdf 536 kB]
Chedos, a.s. nafta 7 414,04 € 10.11.2011 [pdf 302 kB]
HE - DOSS, s.r.o. rakva 1 136,11 € 10.11.2011 [pdf 473 kB]
ELV PRODUKT a.s. rúrový stožiar 9 984,00 € 10.11.2011 [pdf 299 kB]
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. tovar 2 014,80 € 10.11.2011 [pdf 391 kB]
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. tovar 1 274,82 € 10.11.2011 [pdf 422 kB]
VSE elektrina 18 461,00 € 26.09.2011 [pdf 817 kB]
VSE elektrina 18 461,00 € 26.09.2011 [pdf 807 kB]
Vaša Slovensko, s.r.o. stravné lístky 2 784,00 € 26.09.2011 [pdf 354 kB]
Vaša Slovensko, s.r.o. stravné lístky 2 233,00 € 26.09.2011 [pdf 342 kB]
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 7 245,07 € 26.09.2011 [pdf 1 295 kB]
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 8 208,13 € 26.09.2011 [pdf 1 599 kB]
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 7 527,00 € 26.09.2011 [pdf 1 623 kB]
Migi, spol. s r.o. zámková dlažba 1 202,93 € 26.09.2011 [pdf 319 kB]
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. prenájom stroja 1 209,01 € 26.09.2011 [pdf 958 kB]
Kvety Tatry Slovensko s.r.o. kvety 2 751,60 € 26.09.2011 [pdf 253 kB]
Kvety Tatry Slovensko s.r.o. kvety 5 301,72 € 26.09.2011 [pdf 388 kB]
KOBIT-SK, s.r.o. oprava PRESKA 14 2 581,22 € 26.09.2011 [pdf 439 kB]
ISK Asfaltova zmes 1 101,30 € 26.09.2011 [pdf 475 kB]
Chedos, a.s. nafta 7 490,75 € 26.09.2011 [pdf 888 kB]
Chedos, a.s. nafta 8 750,12 € 26.09.2011 [pdf 1 118 kB]
Chedos, a.s. nafta 7 733,16 € 26.09.2011 [pdf 920 kB]
Chedos, a.s. nafta 6 494,08 € 26.09.2011 [pdf 1 033 kB]
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. materiál 1 480,38 € 26.09.2011 [pdf 726 kB]
CHEMEKO, spol. s r.o. Zber tuhého komunálneho odpadu 2 485,10 € 05.09.2011 [pdf 535 kB]
CHEMEKO, spol. s r.o. Zber tuhého komunálneho odpadu 2 485,10 € 09.08.2011 [pdf 535 kB]
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 7953,36 € 06.07.2011 [pdf 57 kB]
CHEMEKO, spol. s r.o. Zber tuhého komunálneho odpadu 2 485,10 € 06.07.2011 [pdf 244 kB]
VAŠA Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2465,00 € 06.07.2011 [pdf 49 kB]
VAŠA Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2 900,00 € 01.06.2011 [pdf 27 kB]
CHEMEKO, spol. s r.o. Zber tuhého komunálneho odpadu 2 534,10 € 01.06.2011 [pdf 537 kB]
Zoznam došlých faktúr 04/2011 - 04/2011 [pdf 28 kB]
Zoznam došlých faktúr 04/2011 - 04/2011 [pdf 28 kB]
Zoznam došlých faktúr 03/2011 - 04/2011 [pdf 32 kB]
Zoznam došlých faktúr 02/2011 - 03/2011 [pdf 27 kB]
Zoznam došlých faktúr 02/2011 - 03/2011 [pdf 30 kB]
Zoznam došlých faktúr 02/2011 - 02/2011 [pdf 29 kB]
Zoznam došlých faktúr 01/2011 - 01/2011 [pdf 33 kB]

Faktúry Základná umelecká škola rok 2011

Dodávateľ Faktúra Suma Dátum zv. Faktúra v pdf formáte
Bytový podnik Svit, s.r.o. Dodané teplo 1 332,35 € 30.12.2011 [pdf 201 kB]
mc.edu, s.r.o. Interaktivna tabuľa 1 234,80 € 30.12.2011 [pdf 188 kB]
Zoznam došlých faktúr Od 01.01.2011 do 28.02.2011 [pdf 383 kB]