Obsah

DFS Jánošíček

janosicekČinnosť DFS Jánošíček sa zameriava na tradovanie folklóru širokej verejnjanosicek1osti. Snaží sa podchytiť deti, ktoré majú vzťah k folklórnym tradíciám. Vytvára priestor pre zasvätenie do zvykov, obyčajov a hier našich predkov. Zlepšuje u deti javiskový i estetický prejav. Všetky folklórne zaujímavosti sú zakomponované v repertoári a tanečných choreografiách súboru. Vedúcimi súboru sú manželia Horňákovi.

Ponúka možnosť na oddych formou mimoškolskej- voľnočasovej činnosti detí. Jeho cieľom do budúcnosti bude aj naďalej oslovovať deti, ktoré majú záujem o uchovávanie tradícií.

V súčasnosti v súbore pracuje okolo 30 členov  z blízkeho okolia mesta Svit. Súbor pôsobí  pri Združení Detský famózny svet Svit (OZ DFS) ako záujmový útvar.

Združenie riadi správna rada na čele so svojím štatutárom a predsedom združenia. Kontrolným orgánom sú zástupcovia rodičov detí, ktorí pôsobia zároveň aj ako poradný zbor.

webová stránka: www.janosiceksvit.skhttps://janosiceksvit.webnode.sk