Hokejový klub Svit - Podskalka

Adresa sídla: Svit ul. Mlynská č.8 059 21hk
Predseda/Štatutár: Ing. Peter Weiss
Telefonický kontakt: +421 908 916531
Email: peter.weiss79@gmail.com
Webová stránka: www.hk.svit.sk

Rok vzniku: 1994
IČO: 31997741
Číslu účtu: Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu: 0491115450/0900
Oblasť pôsobenia: Šport 

Poslanie

Poslaním klubu je rozvoj športových aktivít občanov mesta všetkých vekových kategórií, najmä pozitívna motivácia mladej generácie prostredníctvom športu. 

Opis/ predstavenie

Hokejový klub reprezentuje a zviditeľňuje mesto v regióne, na Slovensku, prípadne mimo jeho hraníc. Aktivity klubu pomáhajú ďalšej propagácii mesta Svit (Internet, TV Poprad, Noviny mesta SVIT,). Podrobnejšie informácie o aktivitách klubu sú dostupné na (www.hokejpoprad.sk/phl/, resp.www.svit.sk). Od roku 2003 je klub účastníkom amatérskej hokejovej súťaže – Popradská hokejová liga. Klub sa zúčastňuje rôznych športových podujatí akými sú priateľské zápasy a turnaje.