Zásady odmeňovania poslancov MsZ vo Svite

Mestské zastupiteľstvo vo Svite v zmysle § 11, ods. 4, písm. k), § 25, ods. 1, písm. c) a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle Článku 14, ods. 2 a Článku 36, ods. 3 Štatútu mesta Svit vydáva Zásady odmeňovania poslancov MsZ vo Svite Typ: PDF dokument, Velkosť: 210.12 kB