30-te roky

ROK 1936

Ľudia uvítali možnosť zárobku, ktorý im poskytovala výstavba závodu a potom bude poskytovať závod sám. Vo februári 1936 bola výrobňa uvedená do prevádzky. Postavená a zariadená bola tak, že obsahovala celý proces výroby, počnúc namáčaním celulózy a končiac presúkaním. Práca v tejto výrobni, ktorá neskôr dostala meno „Svit I“, bola zastavená dňom 1. januára 1954.

Dňa 1. júla 1936 bol založený dobrovoľný závodný hasičský zbor firmy Svit v Batizovciach, ktorý mal na začiatku 21 členov. Veliteľom novozaloženého hasičského zboru sa stal Jozef Kielkovský.

Prvým, no nevžitým pomenovaním kolónie bolo meno „Baťovce“. Definitívne meno si privlastnila osada až po ustálení mena podniku, ktoré bolo určené menom „Svit“. Toto pomenovanie podľa jednej verzie je odvodené podľa ostrihaného rúna ovce, ktoré stočené sa údajne menuje „svit“. Keďže v továrni sa malo vyrábať umelé vlákno, ktoré malo nahradiť aj ovčiu vlnu, bolo meno továrne určené menom „Svit“. Podľa druhej verzie bolo meno odvodené z pomenovania „Slovenská viskózová továrňa“. Podľa mena závodu sa neskôr vžilo pomenovanie „Svit“ aj pre osadu. Neskôr toto meno prevzala aj obec. Koncom roku 1936 vzrástol počet robotníkov z 90 na 530 a zárobok týchto sa pohyboval od 17,- do 27,- Kčs denne. Denná strava sa počítala 6,- Kčs, prenocovanie 60 halierov.

Z rozprávania ľudí z okolitých dedín sa došlo na to, že v katastri obce Štrba sa nachádza uhlie. Vedenie podniku, ktoré sa snažilo obstarať potrebné suroviny a materiály z najbližšieho okruhu, chytilo sa týchto správ, dalo uvedené miesta preskúmať a skutočne v roku 1936 prikročilo k pokusným prácam. Celkovo sa vyťažilo na týchto miestach asi 1 000 ton uhlia, ktoré bolo spálené v elektrárni.

V roku 1936 sa rozširuje koľajište o novú koľaj a 16. júna je táto koľaj odovzdaná do používania.

Osada Svit dostáva prvý verejný úrad - Četnícku stanicu, ktorá započala činnosť 14. novembra 1936. Umiestnená bola v jednom z prvých domčekov blízko železničnej stanice.

Prvým, skutočne na pôde Svitu narodeným občanom bol Vladimír Rusnák, narodený 11.9.1936.

ROK 1937

Dňa 2. septembra 1937 po prietrži mračien sa vyliali vody rieky Poprad a veľmi ohrozovali malé hospodárstvo (ovce, prasce), ktoré bolo akýmsi základom zabezpečenia výživy osadenstva v kolónii.

Keď už bolo žitie v novej osade zabezpečené aj po stránke zásobovania, prikročilo sa k zabezpečeniu života aj po stránke kultúrnej a školskej výchovy detí, ktorých tiež pribúdalo. Vo Svite sa stavia jednotriedna ľudová škola, v ktorej sa začalo vyučovať dňom 1. septembra 1937. Neskôr táto škola prístavbou bola rozšírená na školu dvojtriednu. Prvým učiteľom bol Jozef Vítkovský.

V záujme kultúrneho rastu a príjemnejšieho strávenia voľného času po práci bolo dňom 8. septembra 1937 zriadené v jedálni provizórne kino, ktoré koncom roku 1941 bolo premiestnené do pohodlnejších priestorov v druhej továrenskej budove od hradskej s vchodom z východnej strany. Prvým filmom premietnutým v tomto novom kine bol film Jánošík.

ROKY 1938 – 1941

V noci z 25. na 26. januára 1938 bola obyvateľmi osady pozorovaná nad Vysokými Tatrami polárna žiara, ktorá bola dobre viditeľná. Ľud tento úkaz chápal ako predzvesť príchodu novej vojny.

Mládeže, ktorá chcela športovať bolo vo Svite mnoho, a preto bolo v roku 1938 zriadené futbalové ihrisko. Postavené bolo medzi železničnou stanicou a štátnou hradskou na pravej strane cesty smerom na stanicu. Po postavení ihriska sa zakladá futbalový klub „AC Svit“.

Po troch rokoch výstavby k 1. máju stálo na pozemkoch už desať nízkych továrenských budov, jedna budova päťetážová, päťdesiat rodinných domčekov, škola, obchodný dom a tri internáty.

15. mája 1938 bol v závodnej reštaurácii po prvýkrát vo Svite oslávený „Sviatok matiek“.

Ďalšie rozšírenie dopravy nastalo tým, že závod v roku 1940 začal stavať vlečku do závodu, po ktorej dňa 11. novembra 1941 o 1700 hod. vtiahol slávnostným spôsobom prvý nákladný vlak so železničnými vozmi.

Politické zmeny prispeli k tomu, že vo Svite bola dňom 1. januára 1941 založená textilná škola, ktorá bola v tom čase prvou a jedinou školou tohto druhu na Slovensku. Základ tejto školy tvorila podniková škola a v nej sa odborne pripravovali budúci pracovníci v textilnom priemysle.

Novo stavajúci sa Svit bol so svetom spojený letecky, zastavovali už aj rýchliky a ďalším zvláštnym spojom bolo autobusové medzinárodné spojenie Wiedeň – Kraków, ktoré bolo zriadené v auguste 1941. Autobus, ktorý premával na tejto trati, mal zástavku aj vo Svite a veľa ráz bol občanmi Svitu – zamestnancami podniku služobne použitý, zvlášť pri nákupe poľskej soli. Stanovište tohto autobusu bolo pred závodom.

fotogaléria - História 1934 - 1945 I. časť

fotogaléria - História 1934 - 1945 II. časť

fotogaléria - História 1934 - 1945 III. časť

fotogaléria - História 1934 - 1945 IV. časť