Poslanci MsZ

Ing. Ján Drobný – zástupca primátorky mesta

Bydlisko: P. Jilemníckeho 305/27, 05921 Svit

Zamestnanie: manažér

Tel. č.: 0905 351 795

e-mail: jandrobny@hotmail.com

Počet platných získaných hlasov: 1 243

Strana: Sloboda a solidarita

Ing. Ján Drobný

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA

Bydlisko: Štúrova 287/71, 05921 Svit 

Zamestnanie: psychologička

Tel. č.: 0903 914 550 

e-mail: marianna.sramkova@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 1131

Strana: Nezávislá kandidátka

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA

MUDr. Ivana Švagrovská

Bydlisko: Kpt. Nálepku 128/39, 05921 Svit

Zamestnanie: detská lekárka

Tel. č.: 0905 855 627

e-mail: isvagrovska@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 1094

Strana: Nezávislá kandidátka

MUDr. Ivana Švagrovská

Milan Jambor

Bydlisko: Nová 861/23, 05921 Svit

Zamestnanie: správca futbalového štadióna

Tel. č.: 0905 535 399

e-mail: jambor.milan@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 971

Strana: Nezávislý kandidát

Milan Jambor

Mgr. Martin Míčka

Bydlisko: Mierová 870/177, 059 21 Svit

Zamestnanie: živnostník

Tel. č.: 0905 959 797

e-mail: martinmicka3@yahoo.com

Počet platných získaných hlasov: 966

Strana: Nezávislý kandidát

Mgr. Martin Míčka

Mgr. Eva Kačmarčíková

Bydlisko: Fraňa Kráľa 169/19, 05921 Svit

Zamestnanie: špeciálna pedagogička

Tel. č.: 0918 686 613

e-mail: evita.kacmarcik@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 951

Strana: Sloboda a solidarita

Mgr. Eva Kačmarčíková

Ing. Ivan Zima

Bydlisko: Mierová 113/84, 05921 Svit

Zamestnanie: riaditeľ

Tel. č.: 0905 702 973

e-mail: zima.ivan@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 932

Strana: Sloboda a solidarita

Ing. Ivan Zima

PhDr. Mgr. Ladislav Kalász

Bydlisko: Štefánikova 311/8, 05921 Svit

Zamestnanie: pedagóg

Tel. č.: 0911 448 709

e-mail: ladislavkz19@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 851

Strana: Nezávislý kandidát

PhDr. Mgr. Ladislav Kalász

Janka Bobulová

Bydlisko: Hájová 676/3, 05921 Svit

Zamestnanie: kostymérka

Tel. č.: 0908 970 248

e-mail: bobulova.jana@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 749

Strana: Nezávislá kandidátka

Janka Bobulová

Ing. Denisa Martinková

Bydlisko: Ivana Krasku 984/21, 05921 Svit

Zamestnanie: ekonómka

Tel. č.: 0907 189 350

e-mail: dmartinkova21@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 741

Strana: Nezávislá kandidátka

Ing. Denisa Martinková

Ing. Miroslav Hollý

Bydlisko: Terasová 645/6, 05921 Svit

Zamestnanie: tréningový manažér

Tel. č.: 0910 872 153

e-mail: miroslav.holly@svit.sk

Počet platných získaných hlasov: 737

Strana: Nezávislý kandidát

Ing. Miroslav Hollý

JUDr. Marián Bezák

Bydlisko: P. Jilemnického 305/27

Zamestnanie: P. Jilemnického 305/27

Tel. č.: 0905 499 175

e-mail: marianbezaksvit@gmail.com

Počet platných získaných hlasov: 730

Strana: Sloboda a solidarita

JUDr. Marián Bezák