Obsah

Konsolidovaná účtovná závierka

2019

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 Stiahnuté: 146x | 28.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 158x | 28.10.2019

2018

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 189x | 28.03.2019

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2017 Stiahnuté: 173x | 28.03.2019

2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 347x | 28.03.2019

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2016 Stiahnuté: 176x | 02.04.2019

2016

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2015 Stiahnuté: 448x | 22.06.2016

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Stiahnuté: 197x | 22.06.2016

2015

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2015 Stiahnuté: 175x | 31.12.2015

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2014 Stiahnuté: 190x | 16.06.2015

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Stiahnuté: 191x | 15.06.2015

2014

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2014 Stiahnuté: 200x | 31.12.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit zostavenej k 31.12.2014 Stiahnuté: 225x | 31.12.2014

Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 Za rok: 2013 Stiahnuté: 234x | 06.08.2014

Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 Za rok: 2013 Stiahnuté: 191x | 06.08.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit 2013 Stiahnuté: 236x | 06.08.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit tabuľky 2013 Stiahnuté: 193x | 06.08.2014

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2013 Stiahnuté: 162x | 17.06.2014

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 Stiahnuté: 173x | 17.06.2014

2013

Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok 2012 Stiahnuté: 190x | 18.06.2013

Stránka