Obsah

Konsolidovaná účtovná závierka

2019

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 Stiahnuté: 70x | 28.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 65x | 28.10.2019

2018

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 127x | 28.03.2019

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2017 Stiahnuté: 118x | 28.03.2019

2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 228x | 28.03.2019

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2016 Stiahnuté: 119x | 02.04.2019

2016

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2015 Stiahnuté: 247x | 22.06.2016

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Stiahnuté: 135x | 22.06.2016

2015

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2015 Stiahnuté: 120x | 31.12.2015

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2014 Stiahnuté: 134x | 16.06.2015

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Stiahnuté: 126x | 15.06.2015

2014

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2014 Stiahnuté: 133x | 31.12.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit zostavenej k 31.12.2014 Stiahnuté: 132x | 31.12.2014

Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 Za rok: 2013 Stiahnuté: 137x | 06.08.2014

Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 Za rok: 2013 Stiahnuté: 121x | 06.08.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit 2013 Stiahnuté: 136x | 06.08.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit tabuľky 2013 Stiahnuté: 133x | 06.08.2014

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2013 Stiahnuté: 111x | 17.06.2014

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 Stiahnuté: 118x | 17.06.2014

2013

Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok 2012 Stiahnuté: 136x | 18.06.2013

Stránka