Obsah

Konsolidovaná účtovná závierka

2016

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2015 Stiahnuté: 14x | 22.06.2016

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Stiahnuté: 17x | 22.06.2016

2015

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2015 Stiahnuté: 10x | 31.12.2015

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2014 Stiahnuté: 16x | 16.06.2015

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Stiahnuté: 11x | 15.06.2015

2014

Konsolidovaná účtovna závierka k 31.12.2014 Stiahnuté: 14x | 31.12.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit zostavenej k 31.12.2014 Stiahnuté: 11x | 31.12.2014

Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 Za rok: 2013 Stiahnuté: 14x | 06.08.2014

Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 Za rok: 2013 Stiahnuté: 15x | 06.08.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit 2013 Stiahnuté: 15x | 06.08.2014

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Svit tabuľky 2013 Stiahnuté: 10x | 06.08.2014

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke MESTA SVIT za rok 2013 Stiahnuté: 10x | 17.06.2014

Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 Stiahnuté: 19x | 17.06.2014

2013

Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok 2012 Stiahnuté: 10x | 18.06.2013

Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok 2012 Stiahnuté: 17x | 18.06.2013

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 Stiahnuté: 10x | 13.06.2013

KÚZ 2012 agregácia Stiahnuté: 9x | 13.06.2013

KÚZ 2012 rekapitulácia Stiahnuté: 23x | 13.06.2013

Príloha č. 8 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 Stiahnuté: 10x | 13.06.2013

2012

Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok: 2011 Stiahnuté: 11x | 27.07.2012

Stránka