Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Úlohy a pôsobnosť

  • dozerá na dodržiavanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit
  • rieši podnety a sťažnosti týkajúce sa porušenia tohto zákona a navrhuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Svit opatrenia na odstránenie nedostatkov

Členovia komisie

Predseda: Jana Bobulová

Členovia:

  • MUDr. Lenka Sako
  • PhDr. Mgr. Marianna Šramková
  • Mgr. Eva Kačmarčíková

Zápisnice

Zápisnica z prvého riadneho zasadnutia dňa 29. marca 2023