Martin Jambrich (Valent)

Martin Jambrich (Valent)

PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1948 - 1950

Vyučil sa v Ružomberku a v auguste 1936 bol prijatý do Baťových závodov vo Svite ako murár. Podieľal sa aj na budovaní závodov v Zlíne.

Po Februári bola vo Svite menovaná 11-členná Dočasná miestna správna komisia, ktorá do ustanovenie nového MNV, ktorý vznikol rozhodnutím ONV 5. marca 1950, riadila život v obci. 11. 3. 1948 sa jej predsedom stal Valent Jambrich (1948-1950). Po voľbách do MNV sa vrátil do Chemosvitu, kde vykonával od roku 1956 do odchodu do dôchodku v roku 1961 funkciu predsedu odborovej organizácie.