Zástupca primátora

Ing. Ján DrobnýMeno a priezvisko: Ing. Ján Drobný

Adresa: P. Jilemníckeho 305/27, 059 21 Svit

Kontakt

Telefón: 0905 351 795

Fax:

e-mail: jan.drobny@svit.sk

Postavenie zástupcu primátorky

Primátorku počas neprítomnosti zastupuje zástupca primátorky, ktorého poveruje primátorka spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca primátorky je členom Mestskej rady.

Zverejnenie mesačnej odmeny zástupcu primátorky mesta Svit

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Svit zverejňuje mesačnú odmenu, ktorá patrí Ing. Jánovi Drobnému za výkon funkcie zástupcu primátorky mesta a ktorú určila primátorka mesta Svit s účinnosťou od 01.12.2022 vo výške 720€.