FS Senior Jánošík Svit

V roku 2022 bolo založené občianske združenie FS Senior Jánošík Svit o.z., ktoré sa skladá z ľudí milujúcich folklór, tanec a spev.

Zakladajúci členovia občianskeho združenia majú dlhoročné skúsenosti z oblasti folklóru a ľudových tradícií. Svojou húževnatosťou a schopnosťou nevzdávať sa, dokázali členovia zabezpečiť nie len finančné prostriedky, ale aj zdroje na podporu nášho občianskeho združenia. Za podporu vďačíme aj vedeniu mesta SVIT a primátorke Ing. Dáši Vojsovičovej, ktorá nám podala pomocnú ruku. Novou riaditeľkou občianskeho združenia sa pri jeho vzniku stala Mgr. Andrea Markovičová, ktorá nám počas našich ťažkých začiatkov zabezpečovala administratívnu činnosť, finančné prostriedky, rôzne vystúpenia a tiež režírovala programy. Vďaka Ing. Alici Skokanovej, Bc. Viktórií Kozubovej st. a Ing. Dáši Nemčokovej sa môžeme pochváliť nádhernými krojmi a krojovými súčasťami, ktoré vlastnoručne ušili a ktoré nádherne ozdobujú naše členky a členov. Momentálne sa Folklórny súbor Senior Jánošík Svit skladá z 19 členov v dvoch umeleckých zložkách. Tanečnú zložku zabezpečuje Ing. Dalibor Králik a Iveta Neuvirthová a spevácku  zložku Mgr. Andrea Markovičová. Od roku 2023 funkciu riaditeľa občianskeho združenia vykonáva Ondrej Vnenčák.

Počas tohto krátkeho obdobia sa v našich členoch na základe dlhoročných skúseností, prebudil talent na vytváranie zaujímavých folklórnych prvkov, z ktorých vznikli premiérove vystúpenia založené na krásnych slovenských tradíciách. V roku 2022 sme tieto tradície dotvárané hudbou a tancom predviedli na hlavných podujatiach mesta Svit a to pri zahájení a ukončení kultúrneho leta vo Svite. Premiéru mal aj náš nový tanec, ktorý si našiel obľubu u divákov. Aj v súčasnosti pre Vás pripravujeme nové tance, spevy a zaujímavé tematické pásma, ktorými chceme prezentovať ľudové zvyky a tradície.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú.

FS Senior Jánošík Svit členovia súboru v kroji

Webová stránka súboru