Obsah

Voľné nebytové priestory na prenájom

Zdravotné stredisko
 - ul. Fraňa Kráľa 273/14 Svit

Budova polície
- ul. Štefánikova 271/7 Svit

Budova pošty (býv.VÚB)
- ul. Štúrova 275/87 Svit

Nebytové priestory v Bytovom dome
- na ul. SNP 263

Podrobnejšie informácie: Pdf dokument na stiahnutie