Obsah

Voľné nebytové priestory na prenájom

Zdravotné stredisko na ul. Fraňa Kráľa 273/14

- ambulancie na II. poschodí :

  • 31,5 m2
  • 30,7 m2
  • 31,36 m2

Ambulancie vyhradené, len na zdravotnícke účely. 


- nebytový priestor v bytovom dome na ul. Štúrovej súp.č. 289 o výmere 50,18 m2
    (býv. sklad CO)

- nebytový priestor v bytovom dome na ul. Štúrovej súp.č. 293 o výmere 50,18 m2
    (býv. sklad CO)