Obsah

Miestny poplatok za rozvoj

 

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj  a jeho použití za rok 2020. pdf dokument (221.51 kB)

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj  a jeho použití za rok 2021. pdf dokument (226.35 kB)

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za rok 2022. pdf dokument (228.4 kB)