geoparkPred základnou školou na Komenského ulici vo Svite nájdete ojedinelý prekremenelý kmeň stromu, ktorého vek sa odhaduje na 22 miliónov rokov. Vzácna skamenelina má čestné miesto v parku, kde jej robí spoločnosť 43 hornín z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.

V parku sa nachádzajú horniny od najmladších, ako je travertín, ktorý vzniká aj v súčasnosti a má približne dvesto rokov, až po najstaršie, ktoré majú viac ako 400 miliónov rokov. 

Autorom geoparku vo Svite je geológ RNDr. Adrián Harničár, ktorý horninám určoval i ich vek. „Geologickú stavbu Slovenska poznám naozaj slušne, prešiel som ho niekoľkokrát od východu na západ, od severu na juh ako prieskumník pre plynovody. Preto viem, kde sa aké horniny, či kameňolomy nachádzajú“ . Cieľom tohto geoparku, podľa jeho slov, bolo mať tu zastúpené takmer všetky druhy hornín nachádzajúcich sa na území Slovenska a predovšetkým v tomto okolí.

Geopark považuje jeho autor za najvhodnejšiu formu výučby geológie. „Žiaci tu majú k dispozícii geologickú mapu i horniny, ktoré sa na území Slovenska nachádzajú, čiže majú možnosť porovnávať túto mapu a geologickú stavbu Slovenska a priamo si siahnuť na vzorky hornín. Je to iné ako v múzeu, kde sú vzorky vo vitrínach za sklom,“ dodal geológ.

Fotogaléria