Cyklistický klub Energia Svit

Názov združenia: Cyklistický klub Energia Svitck energia
Adresa sídla: Ul. Mieru 693/174, 05921 Svit
Predseda/Štatutár: Ján Niedoba
Telefonický kontakt: 0905806671
Email: jan.niedoba@gmail.com
Webová stránka: www.energobiketeam.tym.sk

Rok vzniku: 2007
IČO: 42080835
Číslu účtu: 2399157358/0200 
Oblasť pôsobenia: Podtatranský región

Poslanie: Poslaním cykloklubu je podpora všestranného rozvoja horskej a cestnej cyklistiky a cykloturistiky, ich vplyvu na zdravie človeka. 

Aktivity cykloklubu sú najmä

  • ochrana a podpora zdravia, prevencia prostredníctvom jednotlivých foriem cyklistiky, cykloturistiky, pešej a lyžiarskej turistiky, 
  • zdravotná výchova členov, najmä v oblasti dodržiavania pitného režimu pri športovaní, 
  • podpora športu detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých, 
  • vedenie členov k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie.