Úvod

Vo Svite majú svoje zastúpenie tri vierovyznania rímskokatolícke, gréckokatolícke a evanjelické. Tu si môžete pozrieť základné informácie o týchto cirkvách pôsobiacich v našom meste a tiež tu nájdete link priamo na jednotlivé webové sídla.