Bytový podnik Svit, s.r.o.

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

BYTOVÝ PODNIKBYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. je obchodná spoločnosť so 100%-tnou majetkovou účasťou Mesta Svit zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18971/P.

SÍDLO SPOLOČNOSTI:

Štúrova 275/87, 059 21 Svit
IČO: 36 816 949
DIČ: 2022425174
IČ DPH: SK2022425174

Predmet (podnikania) činnosti je uvedený vo výpise z obchodného registra, ktorý je verejne prístupný na internetovej stránke Obchodného registra (www.orsr.sk)
Prevažujúci predmet podnikania( činnosti):

  1. správa nehnuteľností ( správa bytového a nebytového fondu)
  2. výroba tepla, rozvod tepla
  3. údržbárske práce (uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb, vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce, montáž a údržba elektrických zariadení).
    Služby spoločnosť poskytuje Mestu Svit, jednotlivým bytovým domom v správe ( vo vzťahu k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu), fyzickým osobám (pri opravách a údržbe zariadení v bytoch) a ostatným vonkajším subjektom na základe objednávky konkrétnej služby.

Úradné hodiny:

PO  7:00 - 12:00 hod.  12:45 - 15:15 hod.
UT  7:00 - 12:00 hod.  12:45 - 15:15 hod.
ST  7:00 - 12:00 hod.  12:45 - 16:15 hod.
ŠT  nestránkový deň
PI  7:00 - 12:00 hod.  12:45 - 14:15 hod.


webová stránka: www.bpsvit.sk