Knurów

erbOd 17. februára roku 2000 je uzavretá Zmluva o spolupráci medzi samosprávami miest Svit a Knurów v Poľsku . Prvá písomná zmienka o tomto meste je z roku 1305. V teritóriu mesta sú bohaté zásoby vysokokvalitného uhlia, čo malo, samozrejme, výrazný vplyv na smerovanie rozvoja Knurówa. Mesto sa nachádza v juhozápadnej časti sliezskeho vojvodstva . Má 41 tisíc obyvateľov a leží na rozlohe 34 kilometrov štvorcových. Neďaleká je vzdialenosť od miest Gliwice i Katowice a blízkej budúcnosti bude pri Knurówe križovatka dvoch autostrád – už budovanej A4 východ – západ a plánovanej A1 sever – juh. Mesto sa môže pochváliť mnohými investičnými akciami, ktoré sa usiluje realizovať v oblasti komunikácií ale aj bytovej výstavby, modernizácii plavárne a iných objektov, ktoré je potrebné v meste zatraktívniť. Svoj rozvoj plánuje v úzkej súčinnosti s ponúkanými možnosťami Európskej únie. S mestom Knurów v Poľsku sa už rozvinuli konkrétne aktivity v zmysle spomínanej Zmluvy a tak už došlo okrem výmenných návštev oficiálnych delegácií aj k recipročným pobytom detí a výraznejšia spolupráca je v rámci účinkovania umeleckých kolektívov, športových súťaží a pod. V tomto roku sa pripravuje delegácia Svitu vrátane folklórneho súboru Jánošík a Jánošíček na oslavy 700 – ročnice Knurówa v mesiaci júni 2005.

web: www.knurow.pl