Obsah

Zoznam dlžníkov

V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 52 ods. 2 písm a) môže správca dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.

Zoznam daňových dlžníkov k 11.12.2018

Obchodné meno Sídlo Výška nedoplatku
IT TATRAMONT SLOVAKIA, spol. s r. o. (29.9.2003 vyhl. konkurz) Mierová 1, 059 21 Svit 4 035,18 €
Podtatranské reštaurácie Poprad, štátny podnik, v likvidácii Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 3 531,50 €
TATEX, spol. s r. o. v likvidácii Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany 17 701,58 €
SVITSTROJa. s. (14.10.2015 vyhlásenie konkurzu) Štúrova 2/101, 059 21 Svit 39 224,24 €