Obsah

Zoznam dlžníkov

V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 52 ods. 2 písm a) môže správca dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Obchodné meno Sídlo Výška nedoplatku
Podtatranské reštaurácie Poprad, štátny podnik, v likvidácii

Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

   3 531,50 €

SIKERS, spol. s r.o.

Športovcov 2112, 017 01 01  Považská Bystrica 

  1 717 ,58 €
SVITSTROJ a. s. (14.10.2015 vyhlásenie konkurzu) Štúrova 2/101, 059 21 Svit  39 224,24 €