Obsah

Technické služby Mesta Svit

ts

Sídlo a adresa: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit

Rozsah činnosti a telefonický kontakt:

Správa TS Mesta Svit

tel.: 052/78 75 134 – riaditeľ
e-mail: riaditel.ts@svit.sk

tel.: 052/78 75 138 – ekonómka TS
e-mail: jana.faixova@svit.sk

tel.: 052/78 75 137 – mzdová učtáreň
e-mail: sekretariat.ts@svit.sk

tel.: 052/78 75 136 – finančná učtáreň
e-mail: jana.dikantova@svit.sk

tel.: 52/78 75 135 – sekretariát
fax: 052/78 95 142 
e-mail: lucia.kalakajova@svit.sk

Doprava o odvoz KO

tel.: 052/775 62 68
tel.: 0907 544 918 – Ing. Marek Korčok, vedúci dopravy TS
e-mail: marek.korcok@svit.sk
e-mail: zlata.drugacova@svit.sk

Verejná zeleň (skleníky za hlavnou cestou E 18 smer Poprad – Žilina)
tel.: 0918 322 065 – vedúca záhradníctva TS /p. Popovičová/

Pohrebné a cintorínskej služby
tel.: 052/77 56 677
tel.: 0908 026 566 – vedúci PSaCS
e-mail: pohrebnesluzbysvit@svit.sk /Ľubomír Čuban/

Údržba mestských komunikácií, ručné čistenie mesta a verejné osvetlenie
tel: 0905 703 606 – Igor Hulín, vedúci úseku TS 

Kompostáreň (za železničnou stanicou smer Batizovce)
tel.: 0905 793 084 – vedúci /p. Líška/

web: www.ts.svit.sk