Technické služby Mesta Svit

Logo TS Svit

Sídlo a adresa: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
IČO: 00186864
DIČ: 2021212545
IČ DPH: SK2021212545
Registrácia: Okresný úrad, odbor živnostenský, reg. číslo: 706-16507

prvý kontakt
tel.: 052 7875 136
mobil: 0905 703 606
email: sekretariat.ts@svit.sk

web: ts.svit.sk