Obsah

Technické služby Mesta Svit

ts

Sídlo a adresa: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
IČO: 00186864
DIČ: 2021212545
IČ DPH: SK2021212545
Registrácia: Okresný úrad, odbor živnostenský, reg. číslo: 706-16507

prvý kontakt
tel.: 052 7875 136
mobil: 0905 703 606
email: sekretariat.ts@svit.sk

web: www.ts.svit.sk

 

Cenník zberných nádob TKO ponúkaných TS mesta Svit od 01.01.2020:

1) cena zbernej plastovej nádoby 1100 l  - 319 € s DPH

2) cena 120 l plastovej nádoby - 37 € s DPH

3) cena 110 l plechovej nádoby - 35 € s DPH