Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

Dodatok č. 1 k SMERNICI č. 02-2010 Pokyn primátora mesta k aplikácii zákona NR SR č. 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodatok č. 1 k SMERNICI č. 02-2010 Pokyn primátora mesta k aplikácii zákona NR SR č. 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,95 kB
Vložené: 12. 12. 2018

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,46 kB
Vložené: 12. 12. 2018

SMERNICA č. 01.SM.2018 Sadzobník správnych poplatkov ktoré vyberá Mesto Svit ako správny orgán za úkony a konania pri výkone funkcií

SMERNICA č. 01.SM.2018 Sadzobník správnych poplatkov ktoré vyberá Mesto Svit ako správny orgán za úkony a konania pri výkone funkcií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,4 kB
Vložené: 12. 12. 2018