LK - lukostreľba Svit

Adresa sídla: Štúrova 61, 059 21 Svit
lukostrelbaPredseda/Štatutár: Karel Havlíček
Telefonický kontakt: 0948 166 134
Email: karelhavlicek123@gmail.com
Webová stránka: www.lukostrelba-svit2.webnode.sk alebo www.lukostrelbasvit.sk

Rok vzniku: 2012
IČO: 42238307
Číslu účtu: IBAN - SK1175000000004017044067
Oblasť pôsobenia: Športová činnosť

Poslanie: Propágácia netradičného olympijského športu

Opis/predstavenie: LK Lukostreľba Svit je mladý klub zameraný na športovú činnosť v netradičnom olympijskom športe pre deti aj dospelých. Členovia klubu sa zúčastňujú celoslovenských súťaží pod hlavičkou SLZ kde dosahujú vynikajúce výsledky.

1