Basketbalový klub mládeže

Adresa sídla: Štefánikova 35, 05921, Svitbkm
Predseda/Štatutár: Ing. Ján Drobný
Telefonický kontakt: 0905351795 – Ing. Ján Drobný, 0903136087 – Ing. Michal Madzin
E-mail: bkm@bkm.sk
Webová stránka: Facebook BKM Svit

Rok vzniku: 2001
IČO: 37942344
Číslu účtu: 2342640357/0200

Basketbalový klub mládeže Svit bol zaregistrovaný na Ministerstve spravodlivosti SR dňa 17.1.2001. Zakladajúcimi členmi boli vtedajší tréneri mládežníckych družstiev vo Svite a v Poprade a funkcionári klubu.

Oblasť pôsobenia: Basketbal detí a mládeže

Poslanie

Priviesť deti k športu a zdravému životnému štýlu. Predstaviť mládeži basketbal ako krásny šport, ktorý má vo Svite históriu a v spolupráci s extraligovým klubom Iskra Svit vychovať basketbalistov pre mužské družstvo.

Naučiť deti k zodpovednosti, fungovaniu v kolektíve a radosti zo športovania.

Opis/ predstavenie

bkm1Basketbalový klub vznikol vo Svite v roku 1947. Od roku 2001 sa mládež odčlenila od extraligového klubu a vznikol Basketbalový klub mládeže. Obidva subjekty úzko spolupracujú a navzájom sa dopĺňajú a zastrešujú basketbal pod Tatrami. Basketbalový klub mládeže už tri roky zastrešuje okrem chlapcov aj dievčenský basketbal vo Svite.

Basketbalový klub mládeže zastrešuje celú pyramídu družstiev od škôlky až po juniorské družstvo. Všetky družstvá nastupujú v najvyšších celoslovenských súťažiach, aké každý rok vyhlasuje Slovenská basketbalová asociácia. Sme pravidelnými účastníkmi Majstrovstiev SR vo viacerých kategóriách. Počas pôsobenia od roku 2001 sme získali 2-krát titul Majstra SR v kategórii Juniori a 2- krát v kategórii Kadeti (naposledy v minulej sezóne 2014/2015). Okrem iného sme viackrát mali ďalšie medailové umiestnenie. Taktiež viacero medailových umiestnení na medzinárodných turnajoch v zahraničí.

Extraligový klub Iskra Svit pôsobí v najvyššej celoslovenskej súťaži SBL. K najväčším úspechom patrí 1.miesto v ČSSR v roku 1961 a 1.miesto v Slovenskej lige v roku 2003. Taktiež je víťazom Slovenského pohára v rokoch 1997, 2000, 2004 a 2014.