Dychová hudba Sviťanka

Dychová hudba Sviťanka sa na verejnosti prvýkrát prestavila 1. mája v roku 1942 pod taktovkou pána Škrobáka. Počet jej členov neustále narastal a v marci 1943 bola dychovka schopná postaviť sa pred mikrofóny Slovenského rozhlasu a v priamom prenose odohrať polhodinový koncert. Z kroniky dychovej hudby sa dozvedáme, že najväčší rozmach a slávu toto teleso zažilo v rokoch 1947 - 1951.

DH Sviťanka je od roku 1993 členom Združenia dychových hudieb Slovenska. Každoročne absolvuje okolo 65 verejných produkcií a 35 kondičných skúšok. Z počtu vystúpení až cez 90% tvoria produkcie pre a. s. Chemosvit ajej dcérske spoločnosti a to pri smútočných obradoch. DH Sviťanka však neodmysliteľne patrí do spoločenského života mesta Svit a účinkuje každoročne pri vstupe do nového roku, na 1. mája, v mesiacoch máj a august pri pietnom akte kladenia vencov, v rámci kultúrneho programu Dni mesta Svit a pri ďalších vystúpeniach podľa požiadaviek organizácií miestnych orgánov a iných právnych subjektov. V posledných rokoch dychový súbor účinkuje v rámci kultúrneho programu pri rôznych príležitostiach v susedných aj vzdialenejších obciach a mestách.

Sviťanka sa pravidelne zúčastňovala všetkých okresných, krajských súťaží a festivalov organizovaných v rámci záujmovej umeleckej činnosti. Hodno spomenúť aj sedemnásobnú účasť na celoslovenských festivaloch, z toho štvornásobnú účasť na Pádivého Trenčíne, ako aj koncerty pri významných štátno-politických výročiach, pracovných jubileách, koncerty vo Vysokých Tatrách a významných športových súťažiach. Za hranicami súbor účinkoval v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Z terajších členov majú v dychovke najviac rokov odohratých - Ing. Miroslav Dubiel - účinkuje od roku 1976, Jaroslav Richtarčík - účinkuje od roku 1984, Miroslav Kozák -účinkuje od roku 1985, Ľubomír Čuban - účinkuje od roku 1985. V súčasnosti má kapela 17 kmeňových členov a dvoch spevákov, kapelníkom DH Sviťanka je Mgr. Vladimír Andráš, predsedom predstavenstva Ing. Miroslav Dubiel.