Obsah

Miešaný spevácky zbor LAUDAMUS, o.z. Svit

laudamusZbor je štýlovo zameraný na interpretáciu sakrálnej a svetskej zborovej tvorby.
Ponúka vystúpenia acapella i s doprovodom organu, doplnené hovoreným slovom.
Ponúka účinkovanie na festivaloch, prehliadkach zborového spevu, kultúrnych podujatiach, koncertoch vážnej hudby.
Ponúka účinkovanie počas liturgických slávností.

Zbor vznikol v roku 1992 z iniciatívy nadšencov sakrálnej zborovej hudby. Pracuje formou skúšok a v súčasnosti okolo 30 členov sa tejto ušľachtilej činnosti venuje dobrovoľne a vo svojom voľnom čase. Spevácky zbor LAUDAMUS sa zameriava na interpretáciu skladieb sakrálneho charakteru, skladieb určených pre liturgiu a v poslednom období zbor svoj repertoár rozširuje aj o svetské a ľudové skladby. Repertoár zboru poskytuje široký záber skladieb rôznych historicko – štýlových období od renesancie až po súčasnosť, uvádza taktiež skladby gregoriánskeho chorálu, východnej liturgie a černošské spirituály.

Vďaka významnej a účinnej podpore vedenia mesta Svit, ústretovým vzťahom s odborom kultúry mestského úradu vo Svite, Poprade sa zbor okrem účinkovania na liturgických slávnostiach a svätých omšiach venuje intenzívne koncertnej činnosti v mnohých mestách a obciach Slovenska a v zahraničí. Zúčastnil sa medzinárodnej prehliadky cirkevných speváckych zborov v Kamienici (Poľsko) a participoval na projekte "Pieseň spája národy" úzkou spoluprácou s učiteľským miešaným speváckym zborom Gorce z Noweho Targu s podporou Európskej únie.

Miešaný spevácky zbor Laudamus je nositeľom ocenení "ZLATÉ PÁSMO" a "STRIEBORNÉ PÁSMO" VII. a VIII. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu speváckych zborov "Námestovské hudobné slávnosti" v Námestove (SK).

V neposlednom rade nadväzuje úzku spoluprácu so spriatelenými speváckymi zbormi partnerských miest Česká Třebová (Miešaný spevácky zbor BENDL) a Knurow (Miešaný spevácky zbor SLAVICA MUSA) a participuje na spoločných umeleckých produkciách a akciách poriadaných v rámci dní partnerstiev.