Obsah

Atletický Oddiel SVIT

Kontakt aosvit
Školská 27, 059 21 Svit 

Predseda oddielu: Mgr. Ladislav Potočný
Mobil: 0949 / 363 335 

Č. účtu: 1719159156/0200 - VÚB Svit
IČO: 37883071
DIČ: 2021722747