Obsah

Stredná odborná škola

sosStredná odborná škola (SOŠ) vo Svite píše svoju históriu od 1.7.2005. Vznikla ako komplex spojením troch stredných škôl vo Svite SPŠ M.C. Sklodowskej, SOU textilného a SOU chemického.

Všetky študijné odbory našej školy sú medzinárodne certifikované "International Education Society, London (IES)". Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.iescertifikat.sk, www.ies-info.com).

Kontakt:
Stredná odborná škola
Štefánikova 39
059 21 Svit
tel.: 052/77 56 245
e-mail: riaditel@zsssvit.sk

Riaditeľ školy: RNDr. Eva Nebusová,
                           tel.: 0911 905 024,
                           e-mail: nebusovae@gmail.comriaditel@zsssvit.sk
Zástupca RŠ: Ing. Dalibor Enekeš,
                         tel.: 0911 905 028,
                         e-mail: enekes.dalibor@yahoo.com
Zástupca RŠ pre VMV a vedúca ŠI: Mgr. Mária Voščeková,
                                                                tel.: 0903 806 868,
                                                                e-mail: voscekova@zsssvit.sk
Hlavný ekonóm: Ing. Danica Francistyová,
                              tel.: 0911 905 026, 
                              e-mail: francistyova@zsssvit.sk

webová stránka: www.sossvit.edupage.org