Stredná odborná škola

sosStredná odborná škola (SOŠ) vo Svite píše svoju históriu od 1.7.2005. Vznikla ako komplex spojením troch stredných škôl vo Svite SPŠ M.C. Sklodowskej, SOU textilného a SOU chemického.

Všetky študijné odbory našej školy sú medzinárodne certifikované "International Education Society, London (IES)". Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.iescertifikat.sk, www.ies-info.com).

Kontakt:
Stredná odborná škola
Štefánikova 39
059 21 Svit
tel.: 052/77 56 245
e-mail: riaditel@zsssvit.sk

Riaditeľ školy: RNDr. Eva Nebusová,

Zástupca RŠ: Ing. Dalibor Enekeš,

Zástupca RŠ pre VMV a vedúca ŠI: Mgr. Mária Voščeková,

Hlavný ekonóm: Ing. Danica Francistyová,

webová stránka: www.sossvit.edupage.org