Obsah

Rozpočet mesta

2022

Výdavková časť rozpočtu 2023-2025 Stiahnuté: 10x | 26.01.2023

Príjmová časť rozpočtu 2023-2025 Stiahnuté: 8x | 26.01.2023

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2023 - 2025 Stiahnuté: 9x | 26.01.2023

2021

Rozpočet na roky 2022-2024 Výdavková časť Stiahnuté: 170x | 14.01.2022

Rozpočet Mesta Svit na roky 2022-2024 Príjmová časť Stiahnuté: 163x | 19.01.2022

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2022-2024 Stiahnuté: 118x | 14.01.2022

2020

Rozpočet na roky 2021-2023 Výdavková časť Stiahnuté: 230x | 11.01.2021

Rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Príjmová časť Stiahnuté: 194x | 04.01.2021

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Stiahnuté: 211x | 04.01.2021

2019

Rozpočet na roky 2020-2022 Výdavková časť Stiahnuté: 275x | 24.02.2020

Rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Príjmová časť Stiahnuté: 262x | 24.02.2020

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Stiahnuté: 350x | 24.02.2020

Rozpočtový harmonogram MESTO SVIT ROZPOČET na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 680x | 29.07.2019

2018

Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť Stiahnuté: 395x | 07.02.2019

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť Stiahnuté: 389x | 07.02.2019

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Stiahnuté: 680x | 07.02.2019

2017

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť Stiahnuté: 314x | 15.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť Stiahnuté: 323x | 15.12.2017

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Stiahnuté: 316x | 06.12.2017

2016

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 354x | 16.12.2016

Stránka