Obsah

Rozpočet mesta

2019

Rozpočet na roky 2020-2022 Výdavková časť Stiahnuté: 70x | 24.02.2020

Rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Príjmová časť Stiahnuté: 55x | 24.02.2020

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Stiahnuté: 96x | 24.02.2020

Rozpočtový harmonogram MESTO SVIT ROZPOČET na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 211x | 29.07.2019

2018

Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť Stiahnuté: 226x | 07.02.2019

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť Stiahnuté: 182x | 07.02.2019

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Stiahnuté: 394x | 07.02.2019

2017

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť Stiahnuté: 140x | 15.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť Stiahnuté: 146x | 15.12.2017

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Stiahnuté: 144x | 06.12.2017

2016

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 172x | 16.12.2016

Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 134x | 16.12.2016

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 134x | 28.11.2016

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 Stiahnuté: 133x | 26.05.2016

2015

Príjmová časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 150x | 08.12.2015

Výdavková časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 121x | 08.12.2015

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2016 - 2018 Stiahnuté: 135x | 08.12.2015

Príjmová časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 178x | 30.01.2015

2014

Výdavková časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 140x | 12.12.2014

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2015, 2016, 2017 Stiahnuté: 234x | 26.11.2014

Stránka