Obsah

Rozpočet mesta

2021

Rozpočet na roky 2022-2024 Výdavková časť Stiahnuté: 98x | 14.01.2022

Rozpočet Mesta Svit na roky 2022-2024 Príjmová časť Stiahnuté: 96x | 19.01.2022

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2022-2024 Stiahnuté: 82x | 14.01.2022

2020

Rozpočet na roky 2021-2023 Výdavková časť Stiahnuté: 204x | 11.01.2021

Rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Príjmová časť Stiahnuté: 169x | 04.01.2021

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Stiahnuté: 166x | 04.01.2021

2019

Rozpočet na roky 2020-2022 Výdavková časť Stiahnuté: 247x | 24.02.2020

Rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Príjmová časť Stiahnuté: 240x | 24.02.2020

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Stiahnuté: 320x | 24.02.2020

Rozpočtový harmonogram MESTO SVIT ROZPOČET na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 655x | 29.07.2019

2018

Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť Stiahnuté: 372x | 07.02.2019

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť Stiahnuté: 364x | 07.02.2019

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Stiahnuté: 653x | 07.02.2019

2017

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť Stiahnuté: 286x | 15.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť Stiahnuté: 299x | 15.12.2017

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Stiahnuté: 291x | 06.12.2017

2016

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 323x | 16.12.2016

Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 283x | 16.12.2016

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 267x | 28.11.2016

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 Stiahnuté: 445x | 26.05.2016

Stránka