Obsah

Rozpočet mesta

2018

Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť Stiahnuté: 62x | 07.02.2019

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť Stiahnuté: 54x | 07.02.2019

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Stiahnuté: 64x | 07.02.2019

2017

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť Stiahnuté: 41x | 15.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť Stiahnuté: 42x | 15.12.2017

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Stiahnuté: 37x | 06.12.2017

2016

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 37x | 16.12.2016

Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 38x | 16.12.2016

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 32x | 28.11.2016

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 Stiahnuté: 24x | 26.05.2016

2015

Príjmová časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 33x | 08.12.2015

Výdavková časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 26x | 08.12.2015

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2016 - 2018 Stiahnuté: 41x | 08.12.2015

Príjmová časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 25x | 30.01.2015

2014

Výdavková časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 45x | 12.12.2014

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2015, 2016, 2017 Stiahnuté: 43x | 26.11.2014

2013

Príjmová časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 37x | 13.12.2013

Výdavková časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 25x | 13.12.2013

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2014, 2015, 2016 Stiahnuté: 55x | 13.12.2013

2012

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 34x | 11.12.2012

Stránka