Obsah

Rozpočet mesta

2021

Rozpočet na roky 2022-2024 Výdavková časť Stiahnuté: 4x | 14.01.2022

Rozpočet Mesta Svit na roky 2022-2024 Príjmová časť Stiahnuté: 4x | 14.01.2022

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2022-2024 Stiahnuté: 3x | 14.01.2022

2020

Rozpočet na roky 2021-2023 Výdavková časť Stiahnuté: 135x | 11.01.2021

Rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Príjmová časť Stiahnuté: 118x | 04.01.2021

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Stiahnuté: 107x | 04.01.2021

2019

Rozpočet na roky 2020-2022 Výdavková časť Stiahnuté: 193x | 24.02.2020

Rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Príjmová časť Stiahnuté: 190x | 24.02.2020

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Stiahnuté: 244x | 24.02.2020

Rozpočtový harmonogram MESTO SVIT ROZPOČET na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 605x | 29.07.2019

2018

Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť Stiahnuté: 325x | 07.02.2019

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť Stiahnuté: 286x | 07.02.2019

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Stiahnuté: 587x | 07.02.2019

2017

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť Stiahnuté: 237x | 15.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť Stiahnuté: 246x | 15.12.2017

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Stiahnuté: 239x | 06.12.2017

2016

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 261x | 16.12.2016

Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 228x | 16.12.2016

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 224x | 28.11.2016

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 Stiahnuté: 389x | 26.05.2016

Stránka