Obsah

Rozpočet mesta

2020

Rozpočet na roky 2021-2023 Výdavková časť Stiahnuté: 97x | 11.01.2021

Rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Príjmová časť Stiahnuté: 89x | 04.01.2021

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Stiahnuté: 71x | 04.01.2021

2019

Rozpočet na roky 2020-2022 Výdavková časť Stiahnuté: 172x | 24.02.2020

Rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Príjmová časť Stiahnuté: 169x | 24.02.2020

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Stiahnuté: 219x | 24.02.2020

Rozpočtový harmonogram MESTO SVIT ROZPOČET na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 580x | 29.07.2019

2018

Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť Stiahnuté: 304x | 07.02.2019

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť Stiahnuté: 255x | 07.02.2019

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Stiahnuté: 568x | 07.02.2019

2017

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť Stiahnuté: 212x | 15.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť Stiahnuté: 223x | 15.12.2017

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Stiahnuté: 218x | 06.12.2017

2016

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 233x | 16.12.2016

Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 202x | 16.12.2016

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 205x | 28.11.2016

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 Stiahnuté: 332x | 26.05.2016

2015

Príjmová časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 231x | 08.12.2015

Výdavková časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 184x | 08.12.2015

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2016 - 2018 Stiahnuté: 242x | 08.12.2015

Stránka