Obsah

Rozpočet mesta

2020

Rozpočet na roky 2021-2023 Výdavková časť Stiahnuté: 32x | 11.01.2021

Rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Príjmová časť Stiahnuté: 34x | 04.01.2021

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2021-2023 Stiahnuté: 30x | 04.01.2021

2019

Rozpočet na roky 2020-2022 Výdavková časť Stiahnuté: 134x | 24.02.2020

Rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Príjmová časť Stiahnuté: 115x | 24.02.2020

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2020-2022 Stiahnuté: 167x | 24.02.2020

Rozpočtový harmonogram MESTO SVIT ROZPOČET na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 543x | 29.07.2019

2018

Rozpočet na roky 2019-2021 Výdavková časť Stiahnuté: 268x | 07.02.2019

Rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Príjmová časť Stiahnuté: 220x | 07.02.2019

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 Stiahnuté: 506x | 07.02.2019

2017

Rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Príjmová časť Stiahnuté: 175x | 15.12.2017

Rozpočet na roky 2018-2020 Výdavková časť Stiahnuté: 180x | 15.12.2017

Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2018-2020 Stiahnuté: 179x | 06.12.2017

2016

Príjmová časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 199x | 16.12.2016

Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 169x | 16.12.2016

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 169x | 28.11.2016

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 Stiahnuté: 248x | 26.05.2016

2015

Príjmová časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 194x | 08.12.2015

Výdavková časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 154x | 08.12.2015

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2016 - 2018 Stiahnuté: 205x | 08.12.2015

Stránka