Obsah

Rozpočet mesta

2016

Výdavková časť rozpočtu 2017 - 2019 Stiahnuté: 326x | 16.12.2016

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 291x | 28.11.2016

Výzva na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta Svit na roky 2017-2019 Stiahnuté: 471x | 26.05.2016

2015

Príjmová časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 294x | 08.12.2015

Výdavková časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 247x | 08.12.2015

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2016 - 2018 Stiahnuté: 307x | 08.12.2015

Príjmová časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 317x | 30.01.2015

2014

Výdavková časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 258x | 12.12.2014

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2015, 2016, 2017 Stiahnuté: 483x | 26.11.2014

2013

Príjmová časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 221x | 13.12.2013

Výdavková časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 242x | 13.12.2013

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2014, 2015, 2016 Stiahnuté: 301x | 13.12.2013

2012

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 207x | 11.12.2012

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 212x | 11.12.2012

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2013, 2014, 2015 Stiahnuté: 204x | 11.12.2012

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 205x | 06.03.2012

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 229x | 06.03.2012

2011

Programový rozpočet podľa položiek na roky 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 190x | 24.12.2011

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 189x | 19.12.2011

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 200x | 19.12.2011

Stránka