Obsah

Rozpočet mesta

2015

Príjmová časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 274x | 08.12.2015

Výdavková časť rozpočtu 2016 - 2018 Stiahnuté: 223x | 08.12.2015

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2016 - 2018 Stiahnuté: 290x | 08.12.2015

Príjmová časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 288x | 30.01.2015

2014

Výdavková časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 236x | 12.12.2014

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2015, 2016, 2017 Stiahnuté: 443x | 26.11.2014

2013

Príjmová časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 197x | 13.12.2013

Výdavková časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 220x | 13.12.2013

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2014, 2015, 2016 Stiahnuté: 278x | 13.12.2013

2012

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 184x | 11.12.2012

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 180x | 11.12.2012

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2013, 2014, 2015 Stiahnuté: 177x | 11.12.2012

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 151x | 06.03.2012

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 167x | 06.03.2012

2011

Programový rozpočet podľa položiek na roky 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 166x | 24.12.2011

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 170x | 19.12.2011

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 179x | 19.12.2011

Príjmová časť rozpočtu 2012 Stiahnuté: 162x | 19.12.2011

Rozpočet Mesta Svit 2012 rekapitulácia Stiahnuté: 158x | 19.12.2011

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 200x | 19.12.2011

Stránka