Obsah

Rozpočet mesta

2015

Príjmová časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 245x | 30.01.2015

2014

Výdavková časť rozpočtu 2015 2016, 2017 Stiahnuté: 206x | 12.12.2014

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2015, 2016, 2017 Stiahnuté: 362x | 26.11.2014

2013

Príjmová časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 168x | 13.12.2013

Výdavková časť rozpočtu 2014 2015 2016 Stiahnuté: 191x | 13.12.2013

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2014, 2015, 2016 Stiahnuté: 246x | 13.12.2013

2012

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 155x | 11.12.2012

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 145x | 11.12.2012

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2013, 2014, 2015 Stiahnuté: 145x | 11.12.2012

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 120x | 06.03.2012

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 142x | 06.03.2012

2011

Programový rozpočet podľa položiek na roky 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 138x | 24.12.2011

Príjmová časť rozpočtu Stiahnuté: 142x | 19.12.2011

Výdavková časť rozpočtu Stiahnuté: 147x | 19.12.2011

Príjmová časť rozpočtu 2012 Stiahnuté: 134x | 19.12.2011

Rozpočet Mesta Svit 2012 rekapitulácia Stiahnuté: 132x | 19.12.2011

Programový rozpočet mesta Svit na rok 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 149x | 19.12.2011

2010

Rozpočet Mesta Svit 2011 rekapitulácia Stiahnuté: 139x | 02.12.2010

Programový rozpočet 2011 Stiahnuté: 138x | 02.12.2010

2009

Rozpočet Mesta Svit 2010 Stiahnuté: 145x | 22.12.2009

Stránka