Materská škola Svit - Pod Skalkou

Sme dvojtriedna, verejná materská škola, ktorá sa nachádza v mestskej časti Svitu, no blízko krásnej prírody. Aj preto sme zameraní na rozvoj environmentálneho cítenia u detí. Orem iného máme za cieľ rozvíjať u detí úctu k vlastnej rodine a jej členom. Našim zriaďovateľom je MESTO SVIT a vďaka jeho investícií je naša MŠ kompletne zrekonštruovaná.

Materská škola Svit Pod Skalkou,
Školská 21,
Svit 059 21 SVIT,
tel: 052/77 56 683,
mobil: 0903 645 859,
e-mail: mssvitpodskalkou@centrum.sk
webová stránka: www.mspodskalka.svit.sk